Digitális Református Énekeskönyv

456. Győzhetetlen én kőszálom

D_456_győzhetetlen.jpg

Az ének szövege

 1. Győzhetetlen én kőszálom, / Védelmezőm és kővárom,
  A keresztfán drága áron / Oltalmamat tőled várom.
 2. Sebeidnek nagy voltáért, / Engedj kedves áldozatért,
  Drága szép piros véredért, / Kit kiöntél ez világért.
 3. Reád bíztam én ügyemet, / Én Jézusom, én lelkemet,
  Megepedett bús szívemet, / Szegény árva bús fejemet.
 4. Irgalmazz meg én lelkemnek, / Ki vagy ura mennynek, földnek,
  Könyörgök csak Felségednek, / Én megváltó Istenemnek.
 5. Mutass, Jézus, kies földet, / Lakásomul adj jó helyet,
  Ez életben csendességet, / Jövendőben üdvösséget.

szöveg: már 18. századi kéziratokban | dallam: Bartalus I. lejegyzése, 1883

Erdélyben a múlt század elején II. Rákóczi Ferenc fejedelem nevéhez fűzték és rodostói emigrációjának idejéből tőle, magától származónak tartották ezt a „Rákóczi Ferenc bús éneké”-nek nevezett szép költeményt. Ezt a hagyományt történetileg nem lehet bizonyítani, de az énekben tükröződő kegyesség legalább is közelről rokon a bujdosó fejedelem vallásos prózájában kifejezésre jutó lelkülettel és annak stílusával is. (Csomasz Tóth K.)

Az ének letöltése

Első oldal

Letöltés