Digitális Református Énekeskönyv

455. Ó, Jézus, mi Üdvözítőnk

D_455_ó.jpg

Az ének szövege

 1. Ó, Jézus, mi Üdvözítőnk, / Kiben vagyon hitünk,
  Ki miértünk születtél, / És nagy halált szenvedtél;
  Irgalmazz minékünk!
 2. Rólunk elvetted haragját / A te szent Atyádnak;
  Vérednek hullásával / Megengesztelted hozzánk:
  Irgalmazz minékünk!
 3. Te bűn nélkül születtetvén / A Szűznek méhéből,
  Értünk válladra vetted / A mi adósságinkat:
  Irgalmazz minékünk!
 4. Bűnön, poklon és halálon / Birodalmad vagyon;
  Az élet és kegyelem / Csak te kezedben vagyon:
  Irgalmazz minékünk!
 5. Kérünk téged azért mostan: / Tekints reánk mennyből,
  Kik hozzád esedezünk, / És segítséget várunk:
  Irgalmazz minékünk!

szöveg: M. Luther, 1524 | fordítás: Debrecen, 1602 | dallam: Kolozsvár, 1744

Luthernek ez az 1524-ben megjelent, eredeti alakjában három versszakra (itt 1., 3-4.) terjedő húsvéti éneke a reformátornak a feltámadáshoz kapcsolódó legfőbb gondolatait foglalja össze. Az énekhez később ismeretlen szerző még további versszakokat költött - írja Csomasz Tóth Kálmán. Eddigi 293.dicséretünkhöz képest a dicséret szövege a kezdősorban változott, valamint 3. versszaka elmaradt. Dallamául a könnyebb és arányosabb dallamvezetésű kolozsvári variánst szerepeltetjük most az énekeskönyvben. Reméljük, így többet énekeljük majd, különösen a böjti időben. ismertető

Az ének letöltése

Első oldal

Letöltés