Digitális Református Énekeskönyv

454. Krisztus, jóságos főpapunk

D_454_Krisztus.jpg

Az ének szövege

 1. Krisztus, jóságos főpapunk, / Szentháromságban egy Urunk,
  Te vagy nekünk legfőbb javunk / Kegyelmedből.
 2. Itt élted köztünk életed, / És szánva bűnös népedet,
  Viseltél értünk sok sebet / Kegyelmedből.
 3. Jöttél, hogy minket megkeress, / Szívünkben is szállást vehess,
  Hogy éltető kenyér lehess / Kegyelmedből.
 4. Ó, mily felséges jóságod, / Bőséges irgalmasságod!
  Árad reánk gazdagságod / Kegyelmedből.
 5. Kiontott drága véredet / Italként innunk engeded,
  Hogy ebből nyerjünk életet / Kegyelmedből.
 6. Meg nem rendül szereteted, / Csak értünk lángol, ég szíved,
  Ily sokra tartasz bennünket / Kegyelmedből.
 7. Halálra adtad így magad, / Helyettünk lettél áldozat:
  Ne légyen részünk kárhozat, / Kegyelmedből.
 8. Megváltottál – ó, mily drágán, / Kiadtad lelked ott a fán,
  Mindvégig nékünk szolgálván / Kegyelmedből.
 9. Ó, mérhetetlen irgalom! / Jaj annak, ki elhagy vakon,
  És futkos téves utakon / Kegyelmekért.
 10. Tévútjainkat hagyjuk el, / Mit Isten ád, fogadjuk el:
  Fiához fussunk még ma el / Kegyelméért!
 11. Krisztus, te szent, megkínzatott, / Elsápadott, elcsúfított,
  Nekünk kedves vagy s áhított, / Kegyelmedért!
 12. Ó, hála néked, Jézusunk, / Hogy hordoztad gyalázatunk:
  A mennybe föl csak így jutunk, / Kegyelmedből.
 13. A bűn átkától megmentve, / A jóra tőle késztetve,
  Megnyílt az út a mennyekbe / Kegyelmedből.
 14. Dicsőség légyen Istennek, / Atya-Fiú-Szentléleknek,
  A teljhatalmú Felségnek, / Kegyelméért!
 15. Amint öröktől fogva van, / Úgy légyen most s minduntalan:
  Dicsérjük Istent boldogan, / Kegyelméért.

szöveg: J. Hus | fordítás: Hamar I. | dallam: Jistebnický kancionál, 1420

Meghallgatható cseh nyelven, többszólamú feldolgozásban

Az ének szerzője maga Husz János, aki a prágai Betlehem-kápolna prédikátoraként bevezette az anyanyelvű éneklést. Jézus Krisztushoz, az egyetlen Főpaphoz szóló hitvallását egy középkori Szentlélek-himnusz dallamára írta - nem véletlen, hogy annak első felében "Jer, kérjük Isten áldott Szentlelkét" kezdetű énekünk motívumait ismerjük fel.

Az ének letöltése

Első oldal

Letöltés

Második oldal

Letöltés