Digitális Református Énekeskönyv

451. Ó, dicsőségnek felkent fejedelme

D_451_450_ó.jpg

Az ének szövege

 1. Ó, dicsőségnek felkent fejedelme,
  Úr Jézus Krisztus, hívek segedelme,
  Kit az Úr Isten rendelt váltságra,
  S felemelt bölcsen nagy méltóságra:
  Felékesített, mint drága ruhával,
  A Szentléleknek bő ajándékával,
  És reád bízván az üdvösséget,
  Adott válladra hármas tisztséget.
 2. Te vagy az Úrnak legfőbb prófétája,
  Te vagy titkának világos táblája,
  Ki megjelentéd nagy indulatját,
  A váltság felől szent akaratját:
  Hogy akik még nagy sötétben volnának,
  Az igazság napjára találnának
  És általlátnák, mint napnak fényét,
  Az üdvösségnek igaz ösvényét.
 3. Te vagy az Úrnak megszentelt főpapja,
  Általad költ fel jókedvének napja,
  Ki szent testednek áldozatjával
  Váltságot nyertél annak árával.
  Szent érdemednek most is jelentése
  Olyan, mint szádnak drága könyörgése,
  Ez által szíved valamit kíván,
  Az Úr megadja néked azt nyilván.
 4. Te vagy az Úrnak felkent nagy királya,
  Kinek vettettek mindenek alája,
  Aki népedet tiszta igéddel,
  Oktatod s vezérled Szentlelkeddel.
  Minden ügyében felállasz mellette,
  Ellenségivel harcolsz őhelyette,
  Minden veszélyét karod elhajtja,
  Az üdvösségben végig megtartja.
 5. E nagy királynak nálam is zálogja,
  Igaz hit által én is vagyok tagja,
  Őtet ismerem mint fő Uramat,
  És keresztyénnek vallom magamat.
  Áldott nevéről bátran vallást tészek,
  Szent törvényének követője lészek,
  Lelkem és testem hálaadással,
  Őnéki vallom hű ajánlással.

szöveg: Losontzi Hányoki I., 1754 | dallam: G. Franc, Genf, 1542 (8. zsoltár)

Énekelhető a 32. zsoltár (Ó, mely boldog az oly ember éltében) dallamára is.

Mint a 418. sz. dicséret, úgy ez is Jézus Krisztus hármas tisztségéről szól, mely először Losontzi Hányoki István "Éneklésben tanító mester" című gyűjteményében jelent meg. Dallamául Szőnyi Benjámin karácsonyi énekéhez (407. zs.) hasonlóan a 8. zsoltárt ajánljuk.

Az ének letöltése

Első oldal

Letöltés

Második oldal

Letöltés