Digitális Református Énekeskönyv

42. Mint a szép híves patakra

zsolt-042.jpg

Az ének szövege

 1. Mint a szép híves patakra / A szarvas kívánkozik,
  Lelkem úgy óhajt Uramra, / És hozzá fohászkodik,
  Tehozzád, én Istenem, / Szomjúhozik én lelkem,
  Vajon színed eleibe / Mikor jutok, élő Isten?
 2. Könnyhullatásim énnékem / Kenyerem éjjel-nappal,
  Midőn azt kérdik éntőlem: / Hol Istened, kit vártál?
  Ezen lelkem kiontom, / És házadat óhajtom,
  Hol a hívek seregében / Örvendek szép éneklésben.
 3. Én lelkem, mire csüggedsz el? / Mit kesergesz ennyire?
  Bízzál Istenben, nem hágy el, / Kiben örvendek végre,
  Midőn hozzám orcáját, / Nyújtja szabadítását;
  Ó, én kegyelmes Istenem, / Mely igen kesereg lelkem!
 4. Mert terólad emlékezem / E Jordánnak földjéről,
  Szent helyedre igyekezem / Hermon- s Micár-hegy mellől.
  Mélység kiált mélységet, / Midőn én fejem felett
  A sok sebes víz megindul, / Mint egy erős hab, megzúdul.
 5. Sebessége árvizednek, / És a nagy, zúgó habok
  Énrajtam összeütköznek, / Mégis hozzád óhajtok;
  Mert úgy megtartasz nappal, / Hogy éjjel vigassággal
  Dicséreteket éneklek / Néked, erős őrizőmnek.
 6. Mondván: Isten, én kőszálam, / Mért, hogy így felejtesz el?
  Ellenségim vannak rajtam, / Gyászban járok veszéllyel.
  Mert az ő hamis nyelvek / Csontjaimban megsértnek,
  Mert így bosszantnak ellened: / Lássuk, hol vagyon Istened?
 7. Én lelkem, mire csüggedsz el: / Mit kesergesz ennyire?
  Bízzál Istenben, s nem hagy el, / Kiben örvendek végre.
  Ki nekem szemlátomást / Nyújt kedves szabadulást,
  Nyilván megmutatja nékem, / Hogy csak ő az én Istenem.

szöveg: Th. de Bèze | fordítás: Szenci Molnár A. | dallam: L. Bourgeois, Genf, 1551

Meghallgatható dallama

Az ének letöltése

Első oldal

Letöltés

Második oldal

Letöltés