Digitális Református Énekeskönyv

745. Istenre bízom magamat

D_745_735_Istenre.jpg

Az ének szövege

 1. Istenre bízom magamat, / Magamban nem bízhatom;
  Ő formált, tudja dolgomat, / Lelkem ezzel biztatom.
  E világ szép formája / Az ő keze munkája.
  Mit félek? – mondom merészen: / Istenem és Atyám lészen.
 2. Öröktől fogva ismerte, / Hogy mire lesz szükségem,
  Éltem határát kimérte, / Szükségem s elégségem.
  Lelkem, hát miért süllyedsz, / A hitben miért csüggedsz!
  Egy kis bajt nem győznél-e meg? / Hogy tántorítana ez meg?
 3. Tudja Isten kívánságod, / Ád is, mert csak ő adhat,
  De bölcs, Uram, te jóságod, / Tudod, sok elmaradhat.
  Tudom: gondod reám nagy, / Mivel édes Atyám vagy;
  Mint akarod, hát úgy légyen! / Másként hinnem volna szégyen.
 4. A valóságos igaz jót / Az Úr meg nem tagadja;
  Nagy gazdagság és rakott bolt / Nem fő jó, ritkán adja.
  Ki az Isten tanácsát, / Megszívleli mondását,
  Azt ő Lelkével serkenti, / Gondját is megédesíti.
 5. E világnak dicsősége / Igen hamar elmarad,
  Kit ma gondok sújtnak, végre / Holnap diadalt arat.
  Csak Atyámban bízhatom, / Ő megsegít, jól tudom,
  Mert az igazaknak Atyja / Hű szolgáját el nem hagyja.

szöveg: Chr. F. Gellert, 1757 | fordítás: Komádi Nagy M., Debrecen, 1806 | dallam: L. Bourgeois, Genf, 1551 (42. zsoltár)

Az ének letöltése

Első oldal

Letöltés

Második oldal

Letöltés