Digitális Református Énekeskönyv

744. Mind jó, amit Isten tészen

D_744_734_mmind.jpg

Az ének szövege

 1. Mind jó, amit Isten tészen, / Szent az ő akaratja,
  Ő énvélem is úgy tégyen, / Mint kedve néki tartja.
  Ő az Isten, ki ínségben / Az övéit megtartja,
  Hát légyen, mint akarja.
 2. Mind jó, amit Isten tészen, / Ő engemet meg nem csal,
  De igaz ösvényen vezet, / Én megelégszem azzal,
  Hogy kedvében, kegyelmében / Ő forgatja dolgomat,
  Csak rá hagyom magamat.
 3. Mind jó, amit Isten tészen, / Ő engem meg nem utál,
  Mint jó orvosom, úgy tészen, / És mérget ő nem kínál.
  Orvosságot, boldogságot / Énnékem készít, tudom,
  Azért csak benne bízom.
 4. Mind jó, amit Isten tészen, / Ő az én üdvösségem,
  Ő velem rosszul nem tészen, / Rábízom egész éltem.
  Örömömben, keresztemben / Mind nyilván megmutatja,
  Hogy javamat akarja.
 5. Mind jó, amit Isten tészen: / Ha oly pohárt innék is,
  Amelynek íze szívemnek / Nagy keserűn esnék is,
  De eltűröm, mert víg öröm / Felváltja ezt végtére,
  Sok búm enyhítésére.
 6. Mind jó, amit Isten tészen, / Mindörökké ezt vallom,
  Ha rajtam bú, bánat lészen, / S kell bosszúságot látnom.
  Mindazáltal megvigasztal / Mint édes Atyám engem,
  Mert csak ő segítségem.

szöveg: S. Rodigast, 1675 | fordítás: Zengedező mennyei kar, 1735 | dallam: S. Gastorius, 1679

Megjegyzés: a dallam második felének 5. hangja változott, igazodva az általánosan használt dallamformához, egyúttal könnyebbé is téve azt. (ld. Bach BWV 12, 100, Liszt, Weinen, Klagen…)

Az ének letöltése

Első oldal

Letöltés

Második oldal

Letöltés