Digitális Református Énekeskönyv

744. Mind jó, amit Isten tészen

D_744_734_mmind.jpg

Az ének szövege

 1. Mind jó, amit Isten tészen, / Szent az ő akaratja,
  Ő énvélem is úgy tégyen, / Mint kedve néki tartja.
  Ő az Isten, ki ínségben / Az övéit megtartja,
  Hát légyen, mint akarja.
 2. Mind jó, amit Isten tészen, / Ő engemet meg nem csal,
  De igaz ösvényen vezet, / Én megelégszem azzal,
  Hogy kedvében, kegyelmében / Ő forgatja dolgomat,
  Csak rá hagyom magamat.
 3. Mind jó, amit Isten tészen, / Ő engem meg nem utál,
  Mint jó orvosom, úgy tészen, / És mérget ő nem kínál.
  Orvosságot, boldogságot / Énnékem készít, tudom,
  Azért csak benne bízom.
 4. Mind jó, amit Isten tészen, / Ő az én üdvösségem,
  Ő velem rosszul nem tészen, / Rábízom egész éltem.
  Örömömben, keresztemben / Mind nyilván megmutatja,
  Hogy javamat akarja.
 5. Mind jó, amit Isten tészen: / Ha oly pohárt innék is,
  Amelynek íze szívemnek / Nagy keserűn esnék is,
  De eltűröm, mert víg öröm / Felváltja ezt végtére,
  Sok búm enyhítésére.
 6. Mind jó, amit Isten tészen, / Mindörökké ezt vallom,
  Ha rajtam bú, bánat lészen, / S kell bosszúságot látnom.
  Mindazáltal megvigasztal / Mint édes Atyám engem,
  Mert csak ő segítségem.

szöveg: S. Rodigast, 1675 | fordítás: Zengedező mennyei kar, 1735 | dallam: S. Gastorius, 1679

Az ének letöltése

Első oldal

Letöltés

Második oldal

Letöltés