Digitális Református Énekeskönyv

743. Mit Isten akar énvelem

D_743_733_mit.jpg

Az ének szövege

 1. Mit Isten akar énvelem, / Az lesz a legjobb nékem.
  Kész ő, hogy áldjon, segítsen, / Ha bízom nagy nevében.
  Bajból kiment a hű, a szent. / Nem fenyít, csak mértékkel.
  Ki benne hitt, soha senkit / Isten nem hagyott még el.
 2. Ő vigaszom és életem, / Reményem, bátorságom.
  Amint akarja, úgy legyen. / Fenyítését is áldom.
  Mint ígérte, számba vette / Fejemen a hajszálat.
  Mint jó Atyám, úgy vigyáz rám, / Jóságára nem várat.
 3. Így örömest útra kelek, / Amikor ő kívánja.
  Ha hazahív, békén megyek / A halandók útjára.
  Árva lelkem, én Istenem, / Hű kezedbe ajánlom.
  Te megadtad a győzelmet / Már poklon és halálon!
 4. Még egyet kérek, Istenem, / Hogy tarts meg mindig nálad,
  És ne engedj elcsüggednem, / Ha gonosz lélek támad.
  Biztass: „Ne félj!” Védj, és segélj! / Kelj híved oltalmára!
  Így is teszel. Velem leszel, / S én áment mondok áldva.

szöveg: Albrecht porosz herceg, 1554 | fordítás: Túrmezei E. | dallam: Cl. de Sermisy, 1529 nyomán J. S. Bach, 1727

Meghallgatható gyülekezeti énekként

Szüntelenül imádkozunk és könyörgünk értetek, hogy tökéletesen megismerjétek az ő akaratát minden lelki bölcsességgel és belátással, hogy élhessetek az Úrhoz méltóan, teljes mértékben az ő tetszésére. Kol 1,9
Megjegyzés: az ének korábbi formája (RÉ48/271) nem gyökerezett meg, ezért az evangélikus énekeskönyvben található dallamot és szöveget vettük át.

Az ének letöltése

Első oldal

Letöltés

Második oldal

Letöltés