Digitális Református Énekeskönyv

742. Légy csendes szívvel és békével

D_742_732_légy.jpg

Az ének szövege

 1. Légy csendes szívvel és békével / Életednek Istenében!
  Ő bír örömnek bőségével, / Véle boldogulsz mindenben,
  Ő kútfőd és ő fényes napod, / Őtőle jön minden vígságod:
  Légy csendes szívvel!
 2. Ő bír vígsággal, kegyelemmel, / Oly szívvel, mely feddhetetlen,
  Ahol ő van, nem sért semmivel, / Hordozzon bár mélységekben;
  Sok nyavalyádat elfordítja, / A halált is kezében tartja:
  Légy csendes szívvel!
 3. Ha egy sem volna e világon, / Kire magad rábízhatnád,
  Akkor is állna oldaladon, / És hűségét tapasztalnád.
  Ő tudja titkos bánatidat, / Elvenni mikor kell azokat:
  Légy csendes szívvel!
 4. Ő hallja lelked óhajtásit, / Mit nem mernél megmondani,
  Néki szíved titkos panaszit / Reá bízván megvallani.
  Nincs messze ő, sőt itt áll köztünk, / Meghallja s adja, amit kérünk:
  Légy csendes szívvel!
 5. A segítség, ha kissé késik, / De ugyan csak eljő végre,
  A várakozás rosszulesik, / De majd válik üdvösségre;
  Ami lassan jő, bizonyosabb, / Ami késik, kívánatosabb:
  Légy csendes szívvel!
 6. Van Isten népének szombatja, / Akkor az Úr megszabadít,
  Ínség kötelét elszaggatja, / Teljes szabadságra állít,
  S az üdvözültek seregében / Vég nélkül élünk békességben:
  Légy csendes szívvel!

Zsolt 37,7 | szöveg: P. Gerhardt, 1667 | fordítás: Új zengedező mennyei kar, 1743 | dallam: J. Hintze, 1670

Meghallgatható
Eddigi formájához képest négy versszakkal rövidebb, de tömörebb formában.a 37. zsoltár 8. versére: Légy csendben, és várja az Úrra! Bővebben

Az ének letöltése

Első oldal

Letöltés

Második oldal

Letöltés