Digitális Református Énekeskönyv

450. Zengj, nyelvem, ékesen

D_450_449_zengj.jpg

Az ének szövege

 1. Zengj, nyelvem, ékesen, / Az én édes Jézusomnak,
  Kegyes lelki orvosomnak / Szólj szerelmetesen,
  Mert csak ő érdemel / Áldást és minden szerelmet,
  Ki reám önt bő kegyelmet, / S kőszálra felemel.
 2. Jézus, én reményem, / Bűnös lélek bizodalma,
  S hozzád térőknek oltalma, / Gyönyörű napfényem!
  Kegyes vagy azokhoz, / Kik szívből téged keresnek,
  És ismerős híveidnek / Béköszönsz házukhoz.
 3. Ó, Jézus, élő kút, / Szívemnek nagy édessége
  S elmémnek gyönyörűsége, / Mely csupán hozzád fut;
  Tégedet keresni / Legfőbb öröm és vigasság;
  Nincsen több lelki igazság, / Mint téged követni.
 4. Jézus, kegyes király, / Ki mindennek szívét bírod,
  S arra szent neved felírod, / Kérlek, hozzám is szállj;
  Mert ha te elfoglalsz, / Elszáll a világ szerelme,
  Tündöklik bennem az elme, / Ebben sok jót találsz.
 5. Kedves szereteted, / Mert szent véred kegyelmedből,
  Kiontád, hogy mint kútfőből, / Folyjék ismereted.
  Megnyerted, hogy lássuk, / Szent Atyádnak dicsőségét,
  És hogy lelkünk üdvösségét / Tovább ne halasszuk.
 6. Dicsérd hát, minden nép, / Az Úr Jézust, és szeressed,
  Buzgó szívedből keressed, / Mert minden dolga szép.
  Ő a kegyelemnek / És minden jónak kútfeje,
  Reménylő szívnek ereje, / Oka az örömnek.
 7. Tiéd, Uram, az ég / Minden ő teljességével,
  Hol országolsz dicsőséggel, / Melyben nincs semmi vég.
  Ne hagyj, Uram, kérlek, / Vedd el szívemet magadhoz,
  Mert úgy állhatok jobbodhoz, / S örökké dicsérlek.
 8. Dicsérje és áldja / Lelkem az Atya Úr Istent,
  Ki benned üdvözít mindent, / Ha szódat fogadja.
  Dicséret, dicsőség / Légyen Szentlélek Istennek,
  Ki hitet adott lelkemnek, / Hogy befogja az ég.

szöveg: Clairvaux-i Bernát latin himnusza nyomán Ráday P., 1715 | dallam: L. Bourgeois, Genf, 1551 (34. zsoltár)

Ráday Pál Lelki hódolás-ából vett, a Szép tündöklő hajnalcsillag szövegéhez hasonlóan bensőséges, személyes hangú Krisztus-dicséret, mely Clairvaux-i Bernát ciszterci apát himnuszának felhasználásával született. Dallama a 34. genfi zsoltáré.

Az ének letöltése

Első oldal

Letöltés

Második oldal

Letöltés