Digitális Református Énekeskönyv

449. Jézus, vigasságom

D_449_451_Jézus.jpg

Az ének szövege

 1. Jézus, vigasságom! / Esdekelve várom / Áldó szavadat!
  A te jelenléted / Megvidámít, éltet, / Bátor szívet ad.
  Légy velem, ó, mindenem! / Nálad nélkül nem is élek:
  Te vagy örök élet!
 2. Jézus, menedékem! / Hű oltalmam nékem / Te vagy egyedül!
  Lelkem a viharból, / Bűnből, minden bajból / Hozzád menekül.
  Bár a föld mind romba dőlt, / S ha a pokol hada hány tőrt:
  Jézus maga áll őrt!
 3. Jézus, üdvösségem! / Te vagy földön-égen / Örök örömem!
  Kik szeretjük Istent, / Zengjünk neki itt lent / S otthon: odafenn!
  Lelkem esd, hogy Te vezesd! / S hazahívó szavad várom,
  Jézus, vigasságom!

szöveg: J. Franck, 1653 | fordítás: Révészné Váró M. | dallam: J. Crüger, 1653

Meghallgatható gyülekezeti énekként

Az eredeti kezdősor szerint Jesu, meine Freude kezdetű korálszöveg Christoph Kaldenbach szerelmes versének átformálásával született, melyben a barokk és a pietizmus egyházi költészetében nem ritka módon a világi szerelem helyébe a „Jézus-szerelem” (Jesuminne) került. "A szövegben a költő Jézusban látja azt, aki a világ minden kísértésében: a halál, az ördög, a pénz, a büszkeség kísértésében mellettünk áll, és óv bennünket." (Papp Anette)   Bővebb ismertetés
Bach motettájában a korálszöveg a Római levél 8. fejezetének részletével társul. A mű ajánlott hangfelvétele és szövegkönyve.

Az ének letöltése

Első oldal

Letöltés