Digitális Református Énekeskönyv

447. Jézus Krisztus, egy Mesterünk

D_447_Jézus.jpg

Az ének szövege

 1. Jézus Krisztus, egy Mesterünk,
  Mennyei szent bölcsességünk,
  És nékünk bizonyos üdvösségünk.
 2. Mostan néked mi könyörgünk,
  Szent nevedért esedezünk:
  A te Szentlelkedet adjad nékünk!
 3. Mi szívünket megújítsa,
  És sebeinket gyógyítsa:
  Bűnös életünket megjobbítsa.
 4. Munkáinkat megszentelje,
  Bennünk a hitet nevelje,
  Utunkat hazánkba vezérelje.
 5. Bölcsességre megtanítson,
  Hogy ördög meg ne csalhasson:
  Kísértések ellen bátorítson.
 6. Plántáljon nagy egyességet,
  Igaz és szent szeretetet,
  Szívünkbe isteni szent félelmet.
 7. Hogy téged bátran vallhassunk,
  E földön néked élhessünk,
  Mennyben aztán veled lakozhassunk.

szöveg: Öreg graduál, 1636 | dallam: Debrecen, 1778

Búcsúbeszédeiben (Jn 15–16) Megváltónk többször említi, ígéri a Szentlélek eljövetelét. E dicséretünk második versében erre az ígéretre hivatkozva kérjük a Pártfogó, Vigasztaló segítségét, jelenlétét. A dicséret eddig pünkösdi énekeink között szerepelt, de a szöveg mindennapi életünkhöz kéri a Szentlélek gazdagító jelenlétét, a 6. versben pedig azt az ajándékot, melyre egyházunknak, közösségeinknek ma is oly nagy szüksége van: egyességet, igaz és szent szeretetet.
E ma is friss mondanivalójú, hitvalló ének régi gyűjteményeink mindennapi himnuszai (Hymni quotidiani) között szerepelt. Igen, minden nap szükségünk van a Szentlélek vezetésére, melyet Krisztus ígért nekünk. Az ének ismertetője.

Az ének letöltése

Első oldal

Letöltés