Digitális Református Énekeskönyv

446. Jézus, édes emlékezet

D_446_Jézus.jpg

Az ének szövege

 1. Jézus, édes emlékezet, / Te adsz szívünknek örömet:
  Már hozzád vontad szívemet; / Vezéreljed lépésimet.
 2. Jézus, megtérők reménye, / Hozzád kiáltóknak szíve,
  Téged keresőknek kincse, / Megtalálóknak mindene!
 3. Jézus, szívnek édessége, / Élő kútja, fényessége,
  Minden kincsének szekrénye, / Kívánságának jó vége:
 4. Sem nyelv azt meg nem mondhatja, / Sem betű fel nem írhatja,
  Csak ki próbálta, tudhatja, / Hogy milyen a Jézus lángja.
 5. Te vagy kegyelem kútfeje, / Igaz hazánk fényessége,
  Búbánatnak enyhítője, / Boldogságnak megszerzője.
 6. Tégedet áldnak mennyégben, / Magasztalnak dicsőségben;
  Jézus, vigasztalj éltünkben, / Juttass Atyádnak kedvében.
 7. Téged kövessünk egy szívvel, / Énekléssel, könyörgéssel,
  Hogy mi is a Szentlélekkel / Lehessünk egyek Istennel.
 8. Jézus, mennyben légy örömünk, / Ki voltál földön érdemünk;
  Benned minden dicsőségünk, / Ó, mi Urunk és Istenünk!

szöveg: Iesu dulcis memoria, Clairvaux-i Bernát latin himnusza nyomán Ráday P., 1715 | dallam: Debrecen, 1774 (Az Istennek szent angyala)

A lelki élet evangéliomi erejének, valóságának és szépségének fénylő bizonysága az ima és ének. Ahol imádkozik és énekel az emberi szív, ott élő forrás a hit, Istennel való személyes, lelki közösség a vallás, megtartó és átalakító erő a keresztyénség.
Ráday Pál Lelki hódolás című 1715-ös könyvecskéjének újrakiadásakor írta le e gondolatokat Csekey Sándor. A kiadás 1942-ben, Ravasz László püspök 60. születésnapjára valósult meg. Énekünk erdetileg 52 (!) versszakkal e kiadvány végén szerepel. A könyv digitális változata itt található
A Lelki Hódolás írója - írja a továbbiakban Csekey professzor a kiadás előszavában -, Ráday Pál (1677-1733), a XVIII. század egyik legkiválóbb magyarja, II. Rákóczi Ferenc éleseszű diplomatája, a Ráday Könyvtár megalapítója, a "Recrudescunt" kezdetű nevezetes manifesztum és több más munka ismert írója. Államférfi, tudós és költő. Az imádkozó magyar nagyszerű típusa. Élete és sokoldalú munkássága elválaszthatatlan a magyar ref. egyház XVIII. századi történelmétől. Bővebb ismertető

Az ének letöltése

Első oldal

Letöltés