Digitális Református Énekeskönyv

445. Szép, tündöklő hajnalcsillag

D_445_szép.jpg

Az ének szövege

 1. Szép, tündöklő hajnalcsillag, / Ki kegyelemmel felragyog,
  Jessének szép vesszeje,
  Dávid királynak magzatja, / Sok királyoknak királya,
  Lelkemnek vőlegénye:
  Kedves, kegyes, kellemetes, ékes és gyönyörűséges,
  Gazdagsággal dicsőséges.
 2. Mennyből nagy öröm fénylik rám, / Midőn szemeddel énreám
  Kegyelmesen tekintesz,
  Ó, Uram, Jézus, szent Lelked, / Szent igéd, tested és véred
  Vélem közölvén, éltetsz.
  Ilyen híven tarts öledben, táplálj engem mindvégiglen,
  Mert fogadtad szent igédben.
 3. Teremtő Atyám, Úr Isten, / Ki engem örök időkben
  Szent Fiadban szerettél:
  Ő engem magának jegyzett, / Szentlélekkel elpecsétlett,
  Megtisztított vérével.
  Vigadj, és adj, szívem, hálát, Istent imádd, hogy mennyégben
  Üdvösséget szerzett nékem.
 4. Szóljon tehát az orgona, / Gyönyörűséges muzsika,
  Ujjongva énekeljek,
  Hogy megváltó Jézusomnak, / Drága szép kegyes Uramnak
  Szerelmében örvendjek.
  Zengjen, pengjen vigasságos, buzgóságos hál’adó szó,
  Nagy az Úr, ezekre méltó.
 5. Ily kedvvel vigad én szívem, / Mert drága kincsem az Isten,
  Ki kezdet s vég mindenben.
  Ő engem dicséretire, / Mennybe viszen nagy örömre,
  Min tapsolok szívemben.
  Ámen, ámen! Jövel, Uram, szép koronám, jöjj sietve:
  Téged várlak reménykedve!

szöveg és dallam: Ph. Nicolai, 1599 | fordítás: Zöngedező mennyei kar, 1696

A 45. bibliai zsoltár barokkos pompájú, szabad átköltése. Eredeti címe szerint: „A hívő lélek menyasszonyéneke Jézus Krisztusról, az ő mennyei vőlegényéről: Dávid próféta 45. zsoltárára”.
Valóban, a dicséret közbülső versei a bibliai zsoltár, az Isten Felkentjére és annak Menyasszonyára szerzett dicsérő éneknek a vőlegény–menyasszony szimbolikáját adják, de már újszövetségi kontextusban: a Jel 21,2 alapján a vőlegény nekünk Krisztus, az ő menyasszonya pedig a hívő ember, illetve az egyház. A korál keretversei, az első és utolsó vers alapjául nem a 45. zsoltár, hanem a Jelenések könyvének versei (22,16 és 22,13) szolgáltak. (Papp Anette) Bővebben
Új énekeskönyvünkben most elmaradt a túlságosan részletező 2-3. vers, a dallam első felét pedig a korál eredeti ritmusához közelítve, az összefogottabb, lendületesebb éneklés érdekében igazítottuk. Nagy Csaba Zoltán énekes-hangszeres feldolgozásának kottája.

Az ének letöltése

Első oldal

Letöltés

Második oldal

Letöltés