Digitális Református Énekeskönyv

443. Krisztus, Atya Istennek

D_443_444_Krisztus.jpg

Az ének szövege

  1. Krisztus, Atya Istennek Egyetlenegy Fia, / Jött kincséből szívének, / Miként meg van írva: / Ő a hajnali csillag, / Mely fényességgel villog, / S napnál szebben ragyog.
  2. Miértünk emberré lett / Időknek végére, / Hogy el ne vesszünk már itt / Istennél örökre. / A halált lerontotta, / A mennyet megnyitotta, / Éltünk visszaadta.
  3. Nevelj ismeretedben / És szeretetedben, / Hogy maradjunk a hitben, / És járjunk lélekben, / Hogy amit tőled kaptunk, / Már itt megkóstolhassuk, / Szüntelen szomjazzuk!
  4. Te, menny s föld teremtője, / Atyának ereje, / Uralkodol örökké, / Erődnek nincs vége. / Fordítsd tehozzád szívünk, / Igazgassad értelmünk, / El ne tévelyedjünk!
  5. Jóságoddal te győzz le, / Támassz föl kegyesen, / Az óembert te rontsd le, / Hogy az új élhessen! / Boldogan itt a földön / És mennyben majd örökkön / Rólad elmélkedjünk!

szöveg: E. Cruciger, 1529 | fordítás: Új zengedező mennyei kar, 1743 | dallam: Erfurt, 1524

Meghallgatható gyülekezeti énekként

Egész ünnepkörben énekelhető Krisztus-himnusz. Az első két versszak az üdvösségtörténetet mondja el, mely hitünk lényege és alapja. A 3. verstől a szöveg imádságra vált. A könyörgést követően a 4. strófa Krisztust mindenek teremtőjeként szólítja meg, majd a záró, 5. vers a keresztség témáját érintve szól arról, hogy Krisztusban új életre támadhatunk. Énekismertető
E kulcsfontosságú korál számos zeneirodalmi feldolgozása közül is kiemelkedik Bach: Herr Christ der einig Gott’s Sohn kezdetű 96. kantátája, mely a korál teljes szövegét tartalmazza. A kantáta szövegkönyve itt található, egy meghallgatásra ajánlott felvétele pedig itt.

Az ének letöltése

Első oldal

Letöltés