Digitális Református Énekeskönyv

442. Gonosz, kegyetlen Heródes

D_442_gonosz.jpg

Az ének szövege

 1. Gonosz, kegyetlen Heródes, / Krisztus Királytól mit rettegsz?
  Nem vészen el mulandókat, / De ád örökkévalókat.
 2. Napkeletről bölcsek jönnek, / Vezércsillagot követnek,
  Amelynél ők fényt keresnek, / Hogy új Királyt tiszteljenek.
 3. Heródes hadát készíti, / Született Királyt üldözi,
  Kisgyermekeket öldökli, / Vérükkel a földet festi.
 4. De Isten megoltalmazta / Fiát, küldvén Egyiptomba,
  Amíg Heródes meghala, / Azután hazahozatta.
 5. Krisztus a szent keresztséggel, / Megkereszteltetik vízzel,
  De minket drága vérével / Tisztít, s így szent Atyja kedvel.
 6. Csudadolgainak száma / Istenségét bizonyítja,
  Hogy betegeket gyógyíta, / Halottakat feltámaszta.
 7. A kánai menyegzőben / Tett jeles csodát elsőben,
  Hol a víz maga nemében / Borrá válik kővedrekben.
 8. Dicsőség a nagy Királynak / Mint minékünk egy Urunknak,
  Vele együtt szent Atyánknak / És áldott Vigasztalónknak.

szöveg: Hostis Herodes, latin himnusz, C. Sedulius, 5. sz. | gregorián dallam (Ó, népeknek Megváltója)

Énekelhető a 406. dicséret (Az Istennek szent angyala) dallamára is.

Vízkereszt ünnepének mindhárom evangéliumi történetét: a napkeleti bölcsek látogatását, a megkeresztelés történetét és a kánai menyegzőt megemlíti énekünk, mely az ünnepköri himnuszcsoport (374. és 402. utáni) harmadik, lezáró tagja. Mindhárom történet közös üzenete:
a megszületett gyermek Isten Fia - erről tesz tanúságot a mennyei Atya, fia megkeresztelésekor;
valóban király - ha nem is úgy ahogyan a bölcsek vélték és amelytől Heródes rettegett; és
isteni erők birtokosa - melynek első tanújelét a víz borrá változtatásával adta.

Az ének letöltése

Első oldal

Letöltés