Digitális Református Énekeskönyv

40. Várván vártam a felséges Urat

zsolt-040.jpg

Az ének szövege

 1. Várván vártam a felséges Urat, / És íme, hozzám fordula,
  Kegyelmesen meghallgata, / És rajtam megmutatá jóvoltát.
  Kivett a mély veremből / És a sáros fertőből,
  És én lábaimat
  Szép egyenes kőre / Bizton felhelyezte,
  Vezérlvén utamat.
 2. Ő adott számba új énekeket / Istenünk dicséretire,
  Hogy akik hallgatnak erre, / Higgyék és féljék ő Istenüket.
  Boldog, aki az Úrban / Bízik, fejét elhajtván
  A kevély népektől,
  Kiknek minden dolguk / Hazugságra hajlók:
  Tőlük távol kerül.
 3. Csudatételidnek sok ő száma, / És nagy bölcs gondolatidnak,
  Hozzánk való jóvoltodnak / Sokságát senki meg nem mondhatja.
  Ha elkezdem számlálni, / Nem tudom kimondani,
  Mert te nem kívántad
  A sok áldozatot, / De hogy fogadjak szót,
  Fülem megnyitottad.
 4. Égő áldozat nincsen kedvedben, / A bűnért valók sem kellők.
  Akkor mondom: Ím eljövök, / Rólam írás van a törvénykönyvben:
  Hogy akaratod tegyem, / Én kegyelmes Istenem!
  A te törvényedben
  Gyönyörködik lelkem, / És örvendez szívem
  A te szent igédben.
 5. Nagy sok népeknek seregeiben / Te igazságod hirdettem,
  Meg nem tartóztattam nyelvem; / Jól tudod, hogy én minden időben
  Jóvoltod magasztaltam, / Soha el nem hallgattam
  Te üdvösségedet;
  Hűséggel hirdettem, / Mindennek beszéltem
  Nagy kegyességedet.
 6. Uram, éntőlem irgalmasságod / Ne vond meg, tarts meg kegyesen,
  És igazságod őrizzen: / Számtalan gonosz reám áradott!
  Sok baj engem körülvett, / Nagy sok ínség reám jött,
  Melynek nincsen száma,
  Mint hajam szálinak, / Mik fejemen vannak;
  Szívem is elhagya.
 7. Már tebenned mind örvendezzenek, / Akik keresnek tégedet,
  Kívánják üdvösségedet, / Azt mondván: Dicsőség az Istennek!
  Noha én szegény vagyok, / És én szükségim nagyok,
  De rám gondot visel
  Az Úr, én megtartóm, / Jöjj el, szabadítóm,
  Úr Isten, ne késsél!

szöveg: Th. de Bèze | fordítás: Szenci Molnár A. | dallam: L. Bourgeois, Genf, 1551

Meghallgatható dallama

Az ének letöltése

Első oldal

Letöltés

Második oldal

Letöltés