Digitális Református Énekeskönyv

436. Örök Isten, kinek esztendők

D_436_438_örök.jpg

Az ének szövege

 1. Örök Isten, kinek esztendők / Nincsenek létedben,
  Jelen vannak múltak, jövendők / Egy tekintésedben;
  Minket pedig, mihelyt születünk, / Már a koporsó vár,
  A bűn miatt lefoly életünk, / A halál velünk jár.
 2. Ó, mely sokan elaluvának / A múlt esztendőbe’!
  Kik nálunknál jobbak valának, / Szálltak temetőbe,
  Minket pedig, kegyelmes Atyánk, / Eddig takargattál,
  S ez új esztendőt derítvén ránk, / Erre eljuttattál.
 3. Uram, a te Lelked ereje / Vélünk ily jót tégyen,
  Hogy jókedvednek esztendeje / Ez az új is légyen;
  Atyai karoddal forgassad / A mi dolgainkat,
  Dicsőségedre igazgassad / Minden szándékinkat.
 4. Adj minékünk megújult szívet / És új indulatot,
  Tehozzád mindenekben hívet / És szent akaratot.
  Újítsd meg rajtunk a te képed, / Mely áll szent életben,
  Hogy lehessünk választott néped, / Élvén szeretetben.
 5. Ez esztendőt testi jókkal is, / Uram, koronázzad,
  A szükséges mulandókkal is / Házunk felruházzad;
  Földünket bő gyümölcsözéssel / Munkálkodásunkra
  Áldd meg, hogy szükséges terméssel / Szolgáljon javunkra.
 6. Kegyelmed s áldásod újítsad / Te szent Egyházadon:
  Közelebbről azt szaporítsad / Itt lévő nyájadon.
  Gátold hazánkban áradását / A sok gonoszságnak,
  Fordítsd el eshető romlását / Nemzetnek, országnak.
 7. Tekintsd meg a szűkölködőket, / Légy az árvák Atyja,
  Vigasztalja a kesergőket / Szád édes szózatja,
  Kik betegágyukban szenvednek, / Vidámítsd lelküket;
  Ínségükben kik könyörögnek, / Add meg kérésüket!
 8. Végre, midőn mind megavulunk / Az esztendeinkkel,
  Egymás után mi is elmúlunk / Emlékezetinkkel:
  Uram, sorsunkon könyörülvén, / Vígy a dicsőségbe,
  Minden bűnünket eltörölvén, / Újíts meg az égbe’!

szöveg: Keresztesi J., Debrecen, 1806 | dallam: G. Franc, Strasbourg, 1545 (65. zsoltár)

Az ének letöltése

Első oldal

Letöltés

Második oldal

Letöltés