Digitális Református Énekeskönyv

434. Megszületett a mennyei Király

D_434_435_megszületett.jpg

Az ének szövege

 1. Megszületett a mennyei Király, / Üdvözítőnek kit mond az angyal.
  Új esztendőben mi vigadjunk, / Született Jézust mi imádjuk!
 2. Régen megírták ezt a próféták, / Hogy fiat szül majd egy nemes virág:
  Új esztendőben mi vigadjunk, / Született Jézust mi imádjuk!
 3. Szűz Máriától gyermek születék, / De Szentlélektől ő fogantaték:
  Új esztendőben mi vigadjunk, / Született Jézust mi imádjuk!
 4. Nagy hatalmas lett e kisded gyermek, / Megtöretének sok ellenségek:
  Új esztendőben mi vigadjunk, / Született Jézust mi imádjuk!
 5. Győzedelmet vett a kárhozaton, / Győzedelmet vett örök halálon:
  Új esztendőben mi vigadjunk, / Született Jézust mi imádjuk!
 6. Nincsen a bűnnek hatalma rajtunk, / Kiknek e gyermek lészen oltalmunk:
  Új esztendőben mi vigadjunk, / Született Jézust mi imádjuk!
 7. Adjunk nagy hálát az Úr Istennek / És üdvözítő Jézus Krisztusnak:
  Új esztendőben mi vigadjunk, / Született Jézust mi imádjuk!
 8. Dicsőíttessék a Szentháromság, / Adja minékünk szent ajándékát:
  Új esztendőben mi vigadjunk, / Született Jézust mi imádjuk!

szöveg: Debrecen, 1560 | dallam: Debrecen, 1774

Régi énekeskönyveinkben az újévi énekek „kis-karácsonyi” elnevezéssel szerepelnek. Ez onnét van, hogy a kisded Jézus születése utáni nyolcadnapra (Lk 2,21-24), az ő templomi bemutattatására emlékezve, a megújuló esztendő első napját a hívek nem a hangos szilveszterezést követő csömör és álmosság, hanem a Jézusban testet öltött reménység és hálás örvendezés alkalmának tekintették és ekként ünnepelték meg. Az új esztendőnek ez a Krisztus-központú értelmezése már régóta elhomályosult egyházunk éneklő gyakorlatában és népünk tudatában is. Itt van tehát a jó alkalom arra, hogy megpróbálkozzunk az istentiszteleti éneklésben is ennek a régi és mindenképpen evangéliumi gyakorlatnak új életre keltésével. Erre különösen alkalmas énekünk – írja Csomasz Tóth Kálmán.

Eddig Nékünk születék szavakkal kezdődött a dicséret, de a többi versszak miatt, valamint az alapritmus egységessége kedvéért az ének kezdőszavát, valamint néhány túlzottan archaikus igealakját megváltoztattuk. Bízunk abban, hogy hozzá társított adventi (385. Szép hajnalcsillag…) és vízkereszti (441. Dicsérjük Istent…) szövegével együtt sikerül meggyökereztetni ezt az ősi, reformáció előtti dallamot. Énekismertető

Az ének letöltése

Első oldal

Letöltés