Digitális Református Énekeskönyv

433. Az esztendő fordulóján

D_433_431_azesztendő.jpg

Az ének szövege

  1. Az esztendő fordulóján / Összegyűltünk mind ez órán; / Alázattal leborulunk hál’adásra, / Mindentudó színed előtt számadásra.
  2. A múló év minden napja / Kegyelmedet megmutatja: / Testi-lelki bajainkban gyógyítottál, / A halálnak karjaitól oltalmaztál.
  3. A mezőket te ruházod, / Ég madarát te táplálod; / Nem engedtél elpusztulni árván minket, / És megadtad mindennapi kenyerünket.
  4. Könnyeinket szárítgattad, / Homlokunkat simogattad; / Ha tévedtünk, a jó útra rátereltél, / Ha elestünk, irgalmasan fölemeltél.
  5. Hálásan hát megfogadjuk, / Hogy törvényed el nem hagyjuk. / Új esztendő minden napján légy mellettünk, / Kísértéstől, bűn tőrétől óvjad lelkünk!
  6. Ha majd eljön a végóra, / Ajkunk nyílik búcsúszóra, / Hazatérő lelkünket te vidd magaddal / Oda, hol nincs nap, sem éj, csak örök hajnal!

szöveg: Tordai Á., 1931 | dallam: Cantus catholici, 1674

Meghallgatható

A 17. század egyik legnépszerűbb dallama, melyet nemcsak a dallamra utaló szövegek sokasága, hanem a néphagyományban fennmaradt további szövegek és dallamvariánsok is tanúsítanak. Igazi parlando típusú magyar dallam, melynek óesztendőt búcsúztató szövege egy évszázaddal ezelőtt keletkezett.

Az ének letöltése

Első oldal

Letöltés