Digitális Református Énekeskönyv

431. Az Úr nagy kegyességét

D_431_433_azúr.jpg

Az ének szövege

 1. Az Úr nagy kegyességét mindnyájan áldjátok,
  Jóságát, bölcsességét, jer, magasztaljátok,
  Mert minden időben Velünk számtalan jót tett,
  És Atyaként vezérelt ez óesztendőben.
 2. Ő volt, ki szent igéjét köztünk megtartotta,
  Ifjak, vének elméjét világosította,
  Táplált kicsinyt, nagyot; Csapásoktól megvédett,
  Nyugalmat, békességet hazánknak ő adott.
 3. Ez új évben is minket te támogass, szeress!
  Gyógyítsd meg sebeinket, Szentlelkeddel vezess!
  Hitben, szeretetben Adj állhatatosságot,
  És majdan boldogságot az örök életben.

szöveg: P. Eber, 1580 körül | fordítás: Kis J., 1811 | dallam: Lyon, 1557 (Várj, ember szíve)

Legismertebb adventi dicséretünk dallamára írt újévi ének szövegének írója Paul Eber, aki a reformáció tanaival nürnbergi gimnazistaként ismerkedett meg és akkor határozta el, hogy Luthernél szeretne tanulni. Wittenbergben kiemelkedő tanulmányi eredményével kiérdemelte, hogy friss diplomásként az egyetem tanárává válasszák. Ott is tanított élete nagy részében, ahol Lutherhez, de különösen Melanchtonhoz közeli baráti kapcsolat fűzte. Énekszövegeinek személyessége és közvetlensége kiemeli őt a reformáció évszázadából és inkább az azt követő pietizmus énekszerzőivel rokonítja.

Az ének letöltése

Első oldal

Letöltés