Digitális Református Énekeskönyv

421. Örvendjetek, keresztyének

D_421_örvendjetek.jpg

Az ének szövege

 1. Örvendjetek, keresztyének, Nyíljatok meg, nyelvek és szívek,
  Az üdvösség Istenének Mondjatok áldást, minden hívek!
  Felváltatott nagy örömmel A haláltól való félelem,
  Mit véghetetlen érdemmel Meggyőz az isteni kegyelem.
 2. A Megtartó ma született, Az örök Isten emberré lett,
  És ma visszaszereztetett Az igazság s elvesztett élet.
  Kiküldé szerelmes Fiát Istenünk a teljes időben,
  Hogy a kezes a bűn díját Fizesse s szenvedje testében.
 3. Ó, imádandó titkai Ama békesség tanácsának,
  Ó, nagyhatalmú dolgai A menny és föld szabad Urának!
  Aki által teremtetett S lett minden serege az égnek,
  Az Ige testté született, Személye az egy Istenségnek.
 4. Ennek örülnek az egek, A mély titkon elcsudálkoznak,
  Hirdetik angyalseregek Jézust, s előtte leborulnak.
  A Magasságost tisztelik, A földön békességet zengnek,
  És ünnepnappá szentelik megjelenését az Istennek.
 5. Áldom én is szent nevedet, Én királyom, szenteknek szentje,
  És vígan ülöm ünneped, Ó, Jézus, Istennek felkentje!
  Magasztalom Felségedet És imádlak szent félelemmel,
  De egyszersmind szerelmedet Megölelem igaz hitemmel.

szöveg: Pálóczi Horváth Á., Debrecen, 1806 | dallam: L. Bourgeois, Lyon, 1547 (138. zsoltár)

Az ének feltöltése

Első oldal

Letöltés

Második oldal

Letöltés