Digitális Református Énekeskönyv

720. Szólsz hozzám, Istenem

D_720_708_szólsz.jpg

Az ének szövege

 1. Szólsz hozzám, Istenem, s én választ adni készen
  Már-már megindulok, hogy rád bízzam magam,
  De látod, köt s lehúz még régi csüggedésem,
  Áldd meg ma lelkemet több hittel, ó, Uram.
 2. Sok szép ígéretem, ó, hányszor megtagadtam,
  A nagy fogadkozást, hogy csak tiéd szívem.
  A bűnös gyengeség bús rabjának maradtam,
  És törvényed szerint nem éltem semmiben.
 3. Ha jót tettél velem, ha áldva látogattál:
  Én nem dicsértelek s nem hirdettem neved;
  Nem értettem, mikor szenvedni, sírni hagytál,
  Hogy ha szeretsz, miért sújt vessződ engemet?
 4. Köt még a földi jó, a bűn, a földi örvény,
  S tehozzád bűnömért, lásd, el nem juthatok.
  A béklyó súlya nyom, levetném, összetörném,
  De lelkem gyenge még, s jaj, összeroskadok.
 5. Más nem tanít meg rá, csak égi bölcsességed,
  Hogy bölcsen bízzak és szolgáljak úgy neked.
  Mit érek nélküled? Add, hogy imádva téged,
  Bús, gyarló bűnös én, hadd légyek gyermeked.
 6. Nagy Lelked élt, Uram, a prófétás időkben,
  Az fénylett át a szent s apostol életén;
  Áldj meg, s kegyelmedet reám is töltsd ki bőven,
  Hogy Jézust nézzem, és ővéle győzzek én.

szöveg: Dr. Lamouroux, 1834 | fordítás: Áprily L. | dallam: Ch. Urhan, 1834

Ott van az énekben a képmutatás nélküli bűnbánat, a tagadások és mulasztások miatti megszomorodás, a gyengeség és tehetetlenség beismerése. Az énekíró megtalálja a jó irányba változás egyetlen lehetséges útját is, ahogy az 51. zsoltár 14. versében Dávid kérte: „Az engedelmesség lelkével támogass engem” (Vizi I.) Bővebben
Megjegyzés: az eddigi nyújtott ritmusokat nélkülöző lejegyzés nem kényszerít a további versszakokban a szöveg ellenében történő ritmizálásra, de lehetővé teszi a szöveghez illő ritmizálást.

Az ének letöltése

Első oldal

Letöltés

Második oldal

Letöltés