Digitális Református Énekeskönyv

2. Miért zúgolódnak a pogányok

zsolt-002.jpg

Az ének szövege

  1. Miért zúgolódnak a pogányok? / Mit forgatnak ő bolond elméjükben? / A földi népeknek mi szándékuk? / Csak hiábavalót űznek szívükben. / Földi királyok egybegyülekeznek, / A fejedelmek tanácsot tartnak, / Az Isten ellen szövetséget kötnek, / És az ő Krisztusára támadnak.
  2. Nagy fennen mondják: Mit késünk ezzel? / Jer, szaggassuk el ezeknek kötelét, / És minden igájukat rontsuk el, / Ne viseljünk többé rajtunk effélét! / De az Úr Isten a magas mennyekben / Csak neveti dolgukat azoknak, / Csúfolja őket, ülvén szent székében, / Néki ezek semmit nem árthatnak.
  3. És végre hogy megindul haragja, / Kemény beszéddel kezd szólni azoknak, / Rettenetesképpen megriasztja, / Mely miatt teljességgel elbágyadnak: / Hogy mertek, úgymond, ez ellen zúgódni, / Akit én kentem a királyságra? / És királyi pálcát én adtam néki, / Az én szent hegyemre, a Sionra.
  4. Mond e királyság: Ím, kihirdetem / Az ő tanácsát és szent dekrétumát: / A felséges Úr mondá énnekem: / Én fiam vagy, ma szültelek, fiamat. / Kérjed éntőlem a sok pogányokat, / Kiket örökségül neked adok, / Föld kerekségén sok tartományokat / Mindenütt én teneked ajánlok.
  5. Rontsd meg őket te nagy hatalmaddal, / Mint a földből égetett cserépedényt, / És a te királyi vaspálcáddal / Verd össze, és törd apró pozdorjánként! / Azért fejedelmek, bírák, királyok, / Ezekből tanulságot vegyetek, / És magatokat jól meggondoljátok, / Kik e földön regnáltok, ítéltek.
  6. Szolgáljatok e hatalmas Úrnak / Jámbor élettel, igaz félelemmel, / Örvendezzetek ő nagy voltának, / De ezek is légyenek rettegéssel: / Csókoljátok e néktek küldött fiat, / Hogy erősen meg ne haragudjék; / Ti azért teljes szívvel elhiggyétek, / Boldog, ki magát ez Úrra bízza.

szöveg: C. Marot | fordítás: Szenci Molnár A. | dallam: G. Franc, Genf, 1542

Kiemelt versek: 1., 4., 6.

Meghallgatható dallama vagy orgonafeldolgozásban

Az ApCsel 4,24–30 szerint nem sokkal Jézus mennybemenetele után, már az apostolokért imádkozó első keresztyén gyülekezet egyértelmű utalást látott ebben a zsoltárban Jézus Krisztusra. Krisztus ellen összefogtak a földi királyok, nevezetesen Pilátus és Heródes, akik azelőtt egymásnak ellenségei voltak, most pedig a közös ellenfelet látva barátságot, szövetséget kötöttek egymással. Ezen a ponton a zsoltár tartalma a nagyheti-húsvéti ünnepkörhöz kapcsolódhat. Van viszont másik találkozási pont is az ószövetségi Messiás-zsoltár és annak újszövetségi beteljesedése között, ez pedig az advent-karácsony témáját érinti: „Csókoljátok e néktek küldött fiat”, ahol a keresztyén ember mindjárt a mennyből hozzánk küldött Isten Fiára gondol. A bibliai 2. zsoltár szövegét neves szerzők is megzenésítették, ezek közül csak egyet szeretnék említeni: Händel Messiás című oratóriumában a híres Halleluja-kórus előtti rész a 2. zsoltár gondolataival zárul. (Vizi I.) Bővebben

Az ének letöltése

Első oldal

Letöltés

Második oldal

Letöltés