Digitális Református Énekeskönyv

37. Ne bosszankodjál a gonosztévőkre

zsolt-037.jpg

Az ének szövege

 1. Ne bosszankodjál a gonosztévőkre,
  Midőn őnékik jól vagyon dolguk!
  Ne nézz nagy búsan ő szerencséjükre,
  Ha látod: jobban megy nekik dolguk!
  Mert mint a szénafű, levágattatnak,
  És mint a zöld fű, hamar elhullnak.
 2. Tégy jól, és bízzál erősen Istenben:
  Békével élhetsz itt ez országban;
  Hűséggel járj el egész életedben,
  Örvendj az Úrnak nagy jóvoltában,
  És valamit kérsz tőle, mind megnyered,
  Mindent megád, amit kíván szíved.
 3. Csak az Istenre támaszd minden dolgod,
  És kétség nélkül fordulj őhozzá,
  Mert megcselekszi, bizonnyal meglátod:
  Ártatlanságod világra hozza,
  Hogy igazságod ugyan lássa minden,
  Mint fényes nap fénylik délidőben.
 4. Bízzál az Úrban, csendes légy szívedben,
  És reménységed vessed őbenne!
  Ne haragudjál jó szerencséjükre
  Azoknak, akik élnek kedvükre!
  Ne gondolj semmit az ő életükkel,
  Hogy velük együtt ne essél bűnbe!
 5. Mert a gonoszok mind eltöröltetnek,
  De akik a nagy Istenben bíznak,
  E földnek azok örökösi lesznek:
  A gonosztévők szörnyen elhullnak.
  Majdan, ha ő helyüket megtekinted,
  Ahol ők laktak, üresen leled.
 6. Élj igazán, légy hű és tökéletes,
  És nagy jól lészen tenéked dolgod,
  Békességed lészen nagy örvendetes.
  A gonoszok mind vallnak csúfságot,
  Mert ők szertelen nagy ínségbe esnek,
  És teljességgel végül elvesznek.
 7. Mert az Úr oltalma az igazaknak,
  Megmenti őket sok ínségükből,
  Vélük vagyon, és tőle megtartatnak.
  És hogy őhozzá fordulnak szívből,
  A gonosztévőktől megszabadítja,
  És jelenvoltával vigasztalja.

szöveg: C. Marot | fordítás: Szenci Molnár A. | dallam: L. Bourgeois, Genf, 1551

Kiemelt versek: 1–4.

Meghallgatható dallama

Esendő voltunk miatt sért a méltatlanok aránytalan jó dolga. A „miért pont én” mellé felserken a „miért pont ő”? Miért tűri a történelem Ura gátlástalanok szerencséjét, sikerét? Bosszú vágyát szüli a bosszúság, bosszankodás. Elönt a méreg, a sárga irigység, ha csak arra gondolok, mi megy a mostani világban. ... Nem győzöm várni a történelemi igazságtételt, forr bennem a vágy: eltörölni! Én magam szeretném kiirtani mindet. Most! Ne tedd! – int a 37. zsoltár. Ember haragja nem szolgálja Isten igazságát! (Jak 1,20) (Fekete Cs.) Bővebben

Az ének letöltése

Első oldal

Letöltés

Második oldal

Letöltés