Digitális Református Énekeskönyv

701. Fölkelt immár a szép hold

D_701_691_fölkelt.jpg

Az ének szövege

 1. Fölkelt immár a szép hold, / A csillagezres égbolt
  Oly tisztán tündököl;
  Az erdő áll sötéten, / S fehér köd künn a réten
  Csodásan száll a légbe föl.
 2. Mély csend borult a földre, / S mit alkony leple föd be,
  Meghitten integet,
  Mint nyájas, tiszta hajlék, / Hol nappalodnak terhét
  Kialhatod, feledheted.
 3. Nem látod-é a holdat? / Fél arca int, mosolyg csak,
  Pedig kerek, egész.
  Van sok, mit itt az ember / Nem lát jól földi szemmel,
  És oktalan nevetni kész.
 4. Mint gyenge, földi férgek, / Kik bűn útjára tértek,
  Mi nem sokat tudunk,
  Sok csalfa képet űzünk, / Sok furfangot kifőzünk,
  S a céltól csak messzebb jutunk.
 5. Ó, add, üdvöd keressük, / Ne a mulandót lessük,
  Ne kössön fénye meg;
  Hagyj egyszerűvé válni, / S előtted élni, járni,
  Mint vidám, boldog gyermekek.
 6. Ha jő a végső óra, / Fordítsd a kínt is jóra.
  És adj szelíd halált;
  Ha innen elvezetsz te, / Ó, hadd jutunk egedbe,
  Úr Istenünk és jó Atyánk!

szöveg: M. Claudius, 1779 | fordítás: Vargha Gy.-né | dallam: J. A. P. Schulz, 1790

Az ének letöltése

Első oldal

Letöltés