Digitális Református Énekeskönyv

609. Gyarló testünk porrá lészen

D_609_618_gyarló.jpg

Az ének szövege

 1. Gyarló testünk porrá lészen, / Mivel porból vétetett.
  A halál vár kit-kit készen, / Mert halálra született.
  A bennünk levő bűnért / Ezzel fizetjük a bért:
  Minden nap, sőt minden óra / Emlékeztet koporsóra.
 2. Sírva jöttünk e világra. / Sírás közt költözünk el.
  De ha jutunk boldogságra, / Semmit se vesztettünk el.
  Bár panasz tölti szánkat, / Míg megfutjuk pályánkat,
  Bár e földön csak bujdosunk: / Lesz mennyben örök városunk.
 3. Hadd menjen hát kiköltözött / Lelkünk jobb hazájába.
  Testünk a halottak között / Hadd nyugodjék sírjába’:
  Nem alszik el örökre, / Még boldogabb időkre
  Tartatik a sír fenekén, / Biztatást innen veszek én.
 4. Eljön egykor amaz óra, / Melyben a gyász-sírhalmok
  Megnyílnak trombitaszóra, / S elvész minden hatalmok.
  Akkor majd lelkünk, testünk / Elveszi, mit kerestünk;
  Szemünk téged is meglát ott, / Kit most innen elbocsátott.

szöveg: Debrecen, 1819 | dallam: L. Bourgeois, Genf, 1551 (42. zsoltár)

Az ének letöltése

Első oldal

Letöltés

Második oldal

Letöltés