Digitális Református Énekeskönyv

36. A gonoszon gondolkodván

zsolt-036.jpg

Az ének szövege

 1. A gonoszon gondolkodván,
  Eszembe veszem azt nyilván,
  Hogy Istenre nincs gondja.
  Magában felfuvalkodik,
  Bűneitől meg nem szűnik,
  A híveket utálja.
  Hamis és hazug beszéde,
  Jó tanúsághoz nincs kedve,
  És nem jár igazsággal;
  Hívságot gondol ágyában,
  Foglalatos gonosz útban,
  Semmi bűnt ő nem utál.
 2. Égig ér, Uram, hűséged,
  És a te nagy kegyességed
  Mind a felhőkig felhat.
  Mint a hegy, te igazságod,
  Törvényed mélység, megtartod
  Az embert és a barmot.
  Kegyességed jóakarat,
  Azért te szárnyaid alatt
  A hívek meghúzódnak,
  Kik jól megelégíttetnek,
  És bőséggel részeltetnek
  Javaival házadnak.
 3. Nálad az élet kútfeje,
  Világodnak nagy ő fénye,
  Mely nekünk szépen fénylik.
  Bővítsd rajtuk kegyességed,
  Akik jól ismernek téged,
  Szívvel neved tisztelik!
  Ne hagyd, hogy a kevély lába
  Rám rohanjon, és hatalma
  Letapodjon a földre;
  Adjad, hogy a kegyetlenek
  Elessenek, süllyedjenek,
  Fel se keljenek többé!

szöveg: C. Marot | fordítás: Szenci Molnár A. | dallam: M. Greiter, Strasbourg, 1525

Úgy vélem, a szent próféta, akit a gonosz és istentelen emberek bosszantanak és zaklatnak, először a romlottságukat panaszolja, majd menedéket keres Isten végtelen jóságában - írja Kálvin e zsoltár magyarázatában. Nemcsak az ének kezdősorában, de a továbbiakban is olyan szövegigazítások történtek, melyek segítik e gazdag tartalmú zsoltár megismerését és használatát.

Az ének letöltése

Első oldal

Letöltés

Második oldal

Letöltés