Digitális Református Énekeskönyv

842. Neked zendül, Istenünk, a hála

D_842_832_neked.jpg

Az ének szövege

 1. Neked zendül, Istenünk, a hála. / Hozzád száll ma szívünknek imádsága,
  Mert te vagy nékünk igaz reménységünk, / Hű menedékünk.
 2. Te kötötted össze életünket: / Lépteinket egymáshoz te vezetted.
  Szívünknek lángja, szerelem virága / Jóságod áldja.
 3. Gyermekeket te adtál minékünk. / Áldd meg, kérünk: példás életet éljünk,
  Hogy megtalálják az utat tehozzád, / És el ne hagyják!
 4. Egymás terhét szívből elviselnünk / Segíts, kérünk: Krisztus éljen mibennünk,
  S bár gyakran botlunk, haragot ne tartsunk, / Sőt megbocsássunk!
 5. Tarts meg minket vidám jókedvedben, / Békességben, hűséges szeretetben!
  Fogjad kezünket, Te adj győzedelmet / És üdvösséget!

szöveg: Dóka Z. | dallam: Prága, 1567 (Az Úr Isten az én reménységem)

Meghallgatható gyülekezeti énekként

Hálaadás és könyörgés a házasság és család megáldásáért, Nem csupán esküvői ének, mert házaspári bibliakörben és családi hálaadások alkalmával is énekelhető. Bővebben

Az ének letöltése

Első oldal

Letöltés