Digitális Református Énekeskönyv

829. Kérlek téged, Istenemet

D_829_813_kérlek.jpg

Az ének szövege

 1. Kérlek téged, Istenemet, / Bocsásd meg minden vétkemet,
  Teremts bennem tiszta szívet, / Hálás szívet, hozzád hívet!
 2. Te vagy nékem bizodalmam, / A veszélyben légy oltalmam,
  Mert kegyelmed árnyékában / Lehetek csak biztonságban.
 3. Hitet, Uram, tőled nyertem, / Tartsd épségben ezt a kincsem:
  Szent igéddel erősítsed, / Növekedni te segítsed!
 4. Országodat hadd keressem, / Akaratodat kövessem,
  Az igazság útját járjam, / És az áldást tőled várjam!
 5. Annyi részt adj földiekben, / Mennyi hasznos az életben;
  Kevéssel is elégíts meg, / Dolgaimra erősíts meg!
 6. De ha adnál nagy bőséget, / Távoztasd a kevélységet;
  Vegyek mindent hál’adással, / Siessek jót tenni mással!
 7. Ha meghosszabbítod éltem, / Gyámolítsad öregségem;
  Te légy, Uram, bizodalmam, / Reménységem és oltalmam.

szöveg: Chr. F. Gellert, 1757 | fordítás: Szűts I., 1805 | dallam: Samotulsky cantionale, 1561

Az igazi imádság behatol a hétköznapokba, átjárja a legegyszerűbb és legbonyolultabb élethelyzetet is, hogy mindent, amit teszünk, Isten nevében és az ő dicsőségére tegyük. (Részlet az énekeskönyvi Imádságok bevezetőjéből.) A keresztyén ember bizodalmas könyörgése, melyet evangélikus testvéreinkkel közös énekként énekelhetünk.

Az ének letöltése

Első oldal

Letöltés