Digitális Református Énekeskönyv

35. Perelj, Uram, perlőimmel

zsolt-035.jpg

Az ének szövege

 1. Perelj, Uram, perlőimmel,
  Harcolj én ellenségimmel,
  Te paizsodat ragadd elő!
  Én segedelmemre állj elő!
  Dárdádat nyújtsd ki kezeddel,
  Ellenségimet kergesd el!
  Mondjad ezt az én lelkemnek:
  Tégedet én megsegítlek!
 2. Gyászban jártam lehorgadva,
  Mint ki az anyját siratja,
  De ők szomorú esetemen
  Örülnek, és gyűlnek seregben.
  Hát mögül a gonosz népek
  Engemet szörnyen nevetnek;
  Ártatlan lévén, nem szánnak,
  Sőt, csúfolnak és szaggatnak.
 3. A képmutató ostobák
  Fogukat rám csikorgatják;
  És rajtam nagy csúfságot űznek,
  Kik csak rágalmazni szeretnek.
  Uram, míg nézed ezeket?
  Jövel, tartsd meg én lelkemet!
  Egyedül voltom tekintsd meg,
  Ez oroszlánoktól ments meg!
 4. Dicsérlek téged szüntelen
  Nagy sűrű gyülekezetben,
  És nagy, roppant sereg nép előtt
  Téged dicsérlek minden fölött.
  Ne engedd, hogy örüljenek,
  Akik ok nélkül gyűlölnek;
  Ellenségimet fordítsd el,
  Ne gúnyoljanak szemükkel.
 5. Már azok énekeljenek,
  Kik igazamnak örülnek,
  Mondván: Hála legyen az Úrnak,
  Ki nyugalmat ád szolgájának!
  Én nyelvem igazságodat,
  Hirdeti nagy jóvoltodat;
  Dicséretedet nagy híven
  Éneklem minden időben.

szöveg: Th. de Bèze | fordítás: Szenci Molnár A. | dallam: L. Bourgeois, Genf, 1551

Kiemelt versek: 1., 4–5.

Az ének letöltése

Első oldal

Letöltés

Második oldal

Letöltés