Digitális Református Énekeskönyv

607. Megszabadultam már én a testi haláltól

D_607_613_megszabadultam.jpg

Az ének szövege

  1. Megszabadultam már én a testi haláltól, / És megmenekedtem minden nyavalyáimtól, / Bűntől, a haláltól, e csalárd világtól, / Az örök kárhozattól.
  2. Lelkemet ajánlom a hatalmas Istennek, / És testemet hagyom ő anyjának, a földnek; / E világot pedig az én feleimnek, / És a benne élőknek!
  3. A testi halálból megyek örök életre, / És megmondhatatlan örömre, dicsőségre, / Mit Krisztus vérével azoknak megszerzett, / Akik bíznak őbenne.
  4. Nincsen már hatalma énrajtam az ördögnek, / E csalárd világnak, sem a kegyetlen bűnnek, / Mert Krisztus elrontá hatalmát ezeknek / Kiontott szent vérével.
  5. Az Atya Istennek vagyok én szerelmében, / Az ő szent Fiának kedvében, kegyelmében: / Részessé tett engem minden örökében, / Az örök dicsőségben.
  6. Dicsőség tenéked, örök Atya Úr Isten, / És tisztesség néked, megváltó Fiú Isten: / Teljes Szentháromság egy bizony Istenség / Az örök dicsőségben!

szöveg: Debrecen, 1560 | dallam: Kájoni-kódex, 1634 után (Bocsásd meg, Úr Isten)

Az ének letöltése

Első oldal

Letöltés