Digitális Református Énekeskönyv

34. Mindenkoron áldom az Urat, míg engem éltet

zsolt-034.jpg

Az ének szövege

 1. Mindenkoron áldom / Az Urat, míg engem éltet,
  És az ő szent dicséretét / Szájamban hordozom.
  Dicsekedvén áldja / Lelkem jó voltát az Úrnak,
  Mit a szegények hallanak, / És örülnek rajta.
 2. Magasztaljuk vígan / Az Úrnak áldott szent nevét,
  És véghetetlen kegyelmét / Dicsérjük mindnyájan!
  Mert midőn keresém / És kérém az én Uramat,
  Meghallá kiáltásomat, / És megtarta engem.
 3. Az Úrra kik néznek, / Tőle megvigasztaltatnak,
  Soha orcáik azoknak / Meg nem szégyenülnek.
  A szegény kiálta, / És meghallgatá az Isten,
  El nem hagyá ínségében, / De megszabadítá.
 4. Az Isten angyali / Hívek körül tábort járnak,
  Istenfélőket megtartnak / Mint Isten követi.
  Jóvoltát az Úrnak / Kóstoljátok és lássátok,
  Mert bizony boldogok azok, / Kik őbenne bíznak.
 5. Féljétek az Urat / Mindnyájan, hívek és szentek,
  Mert soha szükségük nem lesz, / Kik félik hatalmát.
  Még az oroszlán is / Szükségbe gyakorta esik,
  De ki az Istent tiszteli, / Meg nem fogyatkozik.
 6. Én fiaim, gyertek, / Hallgassatok beszédemre:
  Megtanítlak szent életre, / Hogy Istent féljétek!
  Kicsoda az ember, / Ki hosszú életet kíván,
  És minden ő dolgaiban / Jó állapotot kér?
 7. Őrizd meg nyelvedet / A gonosz rágalmazástól,
  Óvd ajakid álnokságtól, / Meg ne sértsd más hírét!
  Tégy jól, gonoszt gyűlölj, / Békességet kérj és kövess,
  És, hogy Istennél légy kedves, / Tisztességnek örülj!
 8. Az Isten szemei / Látják a gonosztévőket,
  És az ő rossz emléküket / A földről eltörli.
  A jókat nem hagyja; / Kik hozzá tiszta szívükből
  Kiáltnak nagy ínségükből: / Mind megszabadítja.
 9. Közel az Úr Isten / A töredelmes szívekhez,
  És a megsebzett lelkekhez / Lészen segítséggel.
  Az igaznak itten / Ő baja gyakran sokasul,
  De nyomorúságaiból / Kimenti az Isten.

szöveg: Th. de Bèze | fordítás: Szenci Molnár A. | dallam: L. Bourgeois, Genf, 1551

Kiemelt versek: 1–4., 9.

Az ének letöltése

Első oldal

Letöltés

Második oldal

Letöltés