Digitális Református Énekeskönyv

605. Már elmégyek az örömbe

D_605_614_már.jpg

Az ének szövege

 1. Már elmégyek az örömbe, / Paradicsomnak kertjébe.
  Leszek Istennek kedvébe:
 2. Immáron beteljesedék, / Mit éltemben sokszor hallék:
  Hogy még halálnak fizetnék.
 3. Keresztyén hitnek jutalmát, / Már elvészem diadalmát:
  Az életnek koronáját.
 4. Lelkem Ábrahám keblében, / Testem is nyugszik a földben,
  De vagyok nagy reménységben:
 5. Onnét hogy még feltámadok, / Krisztus Jézussal vigadok;
  Azért lelkemnek így szólok:
 6. Siess a boldog városba, / Ahol neved be van írva:
  A mennyeknek országába.
 7. Drága szép lakóvárosunk, / Hol Istennel együtt lakunk;
  Krisztus is örökös társunk.
 8. E városnak boldogságát, / Tündöklését, gazdagságát,
  Szentírás mondja mivoltát.
 9. Abban, úgymond, nem szükséges / Napfény, s a hold felesleges:
  Isten benne fényességes.
 10. Keserűség, sem irigység, / Nincs ott sántaság, betegség,
  Nincsen ott nyomorult vénség.
 11. De mindnyájan feltámadván, / Leszünk erős állapotban
  Krisztus ítélete után.
 12. Ott nincs továbbá kevélység, / Nem uralkodik az éhség:
  Szeretet lesz az elégség.
 13. Leszünk hívek egy seregben, / Mind egyenlő dicsőségben,
  Szent Pál mondja levelében.
 14. Gerjedez együtt szerelmünk, / Istenünkhöz tiszteletünk;
  Arról el nem feledkezünk.
 15. Az angyalok, pátriárkák, / Apostolok és próféták:
  Megismernek atyánk s anyánk.
 16. De még nagyobbnak mondatik, / Hogy Isten velünk lakozik,
  Kinek dicsőség adassék!

szöveg: Debrecen, 1791 | dallam: Lőcse, 1629

Az ének letöltése

Első oldal

Letöltés

Második oldal

Letöltés