Digitális Református Énekeskönyv

603. Ímhol vagyok, édes Uram, Istenem

D_603_602_imhol.jpg

Az ének szövege

 1. Ímhol vagyok, édes Uram, Istenem,
  Kész vagyok mindenben néked engednem,
  Szent nevedért szörnyű halált szenvednem.
  Csak az igaz hitben ne hagyj tőled elesnem!
 2. Oda megyek, ahova parancsolod,
  Akár tűzre, akár vízre akarod,
  Vagy fegyverre, tömlöcre te kívánod:
  Legyen, Uram Isten, valamint te akarod!
 3. Mit ér nékem itt e földön lakásom;
  Ha senkitől nem volna is bántásom:
  Mennyországra vagyon nagy kívánságom,
  Mert ott vagyon nékem maradandó városom.
 4. Mert halálból megyek örök életre,
  Kárhozatból az örök üdvösségre,
  Gyalázatból az örök dicsőségre,
  És keserűségből angyali nagy örömre.
 5. Én elmegyek Atyámhoz, Istenemhez,
  Én lelkemnek megváltó Mesteréhez;
  Mennyországban való örökségemhez,
  És a vigasztaló Szentlélek Úr Istenhez.
 6. Fordítsd hozzám, szent Atyám, szemeidet,
  Bocsássad el mennyből te Szentlelkedet,
  És tartsad meg mindvégig te hívedet,
  Hogy a világ előtt vallhassalak tégedet.
 7. Én megvallom a te igazságodat,
  Mindeneknek szent irgalmasságodat;
  Adjad nekem a te szent irgalmadat,
  És bátorítsad meg a te szegény szolgádat!
 8. Jöjj el immár, ó, én édes orvosom!
  Jöjj el, megváltó szép Jézus Krisztusom!
  Jöjj el, megnyugtatóm, édes Megváltóm:
  Testemet-lelkemet te kezedbe ajánlom!

szöveg: Szepetneki J., 1555 | dallam: Detrekő, 1582

Egyik legértékesebb, legmagyarabb és hitvalló eleink lelkületét legszebben ábrázoló énekünk, mely egyedül Bornemissza Péter 1582-es énekeskönyvében található meg. (Csomasz Tóth K.) Verseit most mintegy felére csökkentettük és szövegében is több apró igazítás történt, valamint a lejegyzés is mélyebbre került - mindez azért történt, hogy gyakrabban énekelhessük a jövőben.

Az ének letöltése

Első oldal

Letöltés

Második oldal

Letöltés