Digitális Református Énekeskönyv

601. Az Úr Isten az én reménységem

D_601_azÚristen.jpg

Az ének szövege

 1. Az Úr Isten az én reménységem, / Erősségem mindenféle ínségben;
  Csak tőle várom igaz boldogságom: / S meg is találom.
 2. Benne élek, haláltól nem félek: / Jót reménylek, hogy tőle el nem térek;
  El nem enyészem a sírban egészen: / Mennyben lesz részem.
 3. Semmi engem tőle el nem választ, / Jól tudván azt, hogy sok jóval eláraszt;
  Erősít engem erőtlenségemben / És szükségemben.
 4. Azért egész életem fogytáig / Csodálom itt szent kezének munkáit,
  S intem lelkemet: áldjad Istenedet, / Üdvözítődet.
 5. Oltalmazzad, Uram, Egyházadat, / Szent nyájadat, mely vallja szent Fiadat,
  Ki bűneinkért ártatlan bárányként / Szenvedett sok kínt.
 6. Hogy e földön szent gyülekezeted / Dicséretet zengvén, áldja nevedet,
  Míg szemtől szemben magasztalunk mennyben / Mind egyetemben.

szöveg: Cythara Sanctorum, 1636 | fordítás: Vietórisz J., 1935 | dallam: Prága, 1567

Meghallgatható gyülekezeti énekként

Ez az ének szinte összeköti énekeskönyvünk anyaszentegyházól és keresztyén reménységről szóló fejezeteit, hiszen hat versszakában mind előbbiről (5-6. v), mind utóbbiról (1-3. v) említést tesz. Ezt igazolja, hogy "tartalmilag részint a 46. zsoltárhoz, részint a Rómabeliekhez írott levél 8. részének utolsó verseihez kapcsolódik." (Csomasz Tóth K.) Bővebb énekismertető

Az ének letöltése

Első oldal

Letöltés