Digitális Református Énekeskönyv

420. Dicsőség a magas mennyekben

D_420_dicsőség.jpg

Az ének szövege

 1. Dicsőség a magas mennyekben / Istennek és itten alant,
  A földi alacsony helyekben / Békesség és jóakarat!
  Így énekelnek az Istennek / Az égi karok, buzdítván
  Az élőket, kik örvendeznek, / Ez éneklést megújítván.
 2. Dicsőség, dicsőség az égben / Istennek, ki úgy szerette
  E világot, hogy szegénységben / Szent Fiát eleresztette,
  Hogy minket, gyarló halandókat, / Kiket szomorú fogságba’
  Tart vala a bűn mint rabokat, / Helyheztessen szabadságba.
 3. Jövel, fogadd el te magadnak / E szívet, és lakozz ebben;
  Ez az, amit adhatnak s adnak / Híveid legszívesebben
  Azért a csuda szeretetért, / Amelyet hozzánk mutattál,
  Midőn a mi már vesztére tért / Lelkünkért alászállottál.
 4. Szülj újjá, értünk ma született / Jézusunk, a te Lelkeddel
  Ezen a néked szenteltetett / Ünnepnapon, s kegyelmeddel
  Úgy igazgass és bírj bennünket, / Hogy nyomdokid követhessük,
  És e mi földi életünket / Mennyeivel cserélhessük.

szöveg: Nagy I., Debrecen, 1806 | dallam: G. Franc, Genf, 1551 (66. zsoltár)

Az ének letöltése

Első oldal

Letöltés

Második oldal

Letöltés