Digitális Református Énekeskönyv

33. Nosza, ti, istenfélő hívek

zsolt-033.jpg

Az ének szövege

 1. Nosza, ti, istenfélő hívek, / Örvendezzetek az Úrnak,
  Mert illik, hogy őtet dicsérjék, / Kik örülnek igazságnak!
  Áldjátok azértan / Hangos citerákban! / Az Úr áldassék!
  Lantban, hegedűben, / Cimbalmi zengésben / Magasztaltassék.
 2. Énekeljetek néki vígan / Gyönyörű szép új éneket!
  Szép muzsikáló szerszámokkal / Mondjatok ékes verseket!
  Igaz ő mondása, / Állhatatos dolga: / Amit az Úr szól,
  Megáll igazságban, / Minden ő dolgában / Cselekeszik jól.
 3. Ő szereti az igazságot, / És ítélete kegyelmes,
  Dolgában tart irgalmasságot, / Mellyel mind e világ teljes.
  Az Úrnak igéje / Egeket teremte, / Melyeket ott fenn
  Szájának lelkével, / Nagy szép seregekkel / Szerze ékesen.
 4. Az Úr Isten mint egy tömlőbe / Szorítja a tenger vizét,
  Elrejti, mint egy kincses helybe, / Ő mondhatatlan mélységét.
  Minden földi népek, / Az Urat féljétek! / Mind e világon
  Valakik hol laktok, / Őtőle tartsatok / Szorgalmatoson!
 5. Mert mihelyt ő csak egy igét szól, / Azonnal meglészen minden,
  És valamit ő megparancsol, / Nagy hamarsággal meglészen.
  Pogányok tanácsát / És minden szándékát / Az Úr megtöri,
  Magukban a népek, / Amit elvégeznek, / Semmivé tészi.
 6. De az Úr Istennek tanácsa / Megmarad most és örökre,
  És megáll minden gondolatja, / Kiterjed minden időkre.
  Boldog az a nemzet, / Ki ily Urat szeret / Mint ő Istenét;
  Boldog a nemzetség, / Kit kedvel e Felség / Mint örökségét.
 7. Az Úr Isten a magas mennybül / Alátekint szemeivel,
  E világra néz onnan felül / Minden nemzetekre széjjel.
  Szép palotájábul / Szeme reánk fordul, / E széles földre;
  Nagy dicsőségesen, / Vigyáz nagy fényesen / Az emberekre.
 8. Aki ő gyors lovában bízik, / Megcsalatkozik dolgában,
  Ki erős karjával dicsekszik, / Meg nem tartatik a hadban;
  De a nagy Úr Isten / Népére szünetlen / Néz szemeivel;
  Akik benne bíznak, / Hozzá folyamodnak, / Nem felejti el.
 9. Gondot tart rájuk, s a haláltól / Megtartja őket éltükben,
  Szükségtől és éhenhalástól / Őrzi ínséges időben.
  Lelkünk azért várja, / Szüntelen óhajtja / Az Úr oltalmát,
  Ki paizsul végre / Eljő segítségre, / Ád diadalmat.
 10. Őbenne azért a mi szívünk / Igen örvendez szüntelen,
  Mert ő minékünk reménységünk, / És bízunk ő szent nevében.
  Nagy kegyelmességed / Mirajtunk bővítsed, / Légy mi gyámolunk!
  Ne hagyj szükségünkben, / Segíts meg éltünkben, / Mert téged várunk!

szöveg: C. Marot | fordítás: Szenci Molnár A. | dallam: G. Franc, Strasbourg, 1545

Kiemelt versek: 1–3., 8–10.

Meghallgatható dallama

A húsvét ünnepét követő második - Misericordia - vasárnap a 33. zsoltár 5-6.verséből nyerte nevét, melynek megfelelő sorát így próbáltuk érthetőbbé tenni: "Ő szereti az igazságot, és ítélete kegyelmes." (3. v) Csaknem minden versben fellelhető további szövegváltozás, melyek a a jobb éneklést és a megértést segítik. Énekismertető

Az ének letöltése

Első oldal

Letöltés

Második oldal

Letöltés