Digitális Református Énekeskönyv

418. Szívünk vígsággal ma betelt

D_418_415_szívünk.jpg

Az ének szövege

 1. Szívünk vígsággal ma betelt, / Mert ígéret szerint felkelt
  Istenfélők számára
  Az igazság fényes napja: / Újtestamentumnak papja
  Eljött, kit sok szent vára.
  Jézus Krisztus ragyog már rám, kit próféták láttak régen,
  Fénylik, mint szép nap az égen.
 2. Próféta, kinek nincs mása, / Jött hozzánk, hogy népét lássa,
  Bölcsességre oktassa;
  A Főpap jött, hogy áldozzon, / Tiszta szívet, lelket adjon,
  Világ bűnét elmossa;
  Eljött s meglett a szenteknek, felkenteknek fejedelme,
  Királya, fő segedelme.
 3. Légyek benned, te énbennem, / Jézus, engedj hozzád mennem,
  Ha te is hozzám jöttél;
  Adjad: légyek a te híved, / Essék meg rajtam hű szíved,
  Ha kegyelmedbe vettél,
  Mert nincs más kincs, mely hűséges híveiddel jót tehetne,
  Boldogságot szerezhetne.

szöveg: Kolozsvár, 1777 | dallam: Ph. Nicolai, 1599

Jézus Krisztus hármas tisztségéről szól ez az Erdélyből száz évvel ezelőtt a magyarországiba is bekerült ének. Mostani, igazított szövegét - a 96-os egyetemes és a 48-as magyarországi szöveg alapján - három versre koncentráltuk. Ph. Nicolai korálját - Szép tündöklő hajnalcsillag - nemcsak ezzel a karácsonyi szöveggel énekelhetjük, hanem "Ó, győzelmes nagy Királyunk" kezdettel harmadikként mennybemenetel ünnepén is. Mindhárom szöveg Krisztus istenfiúságáról és királyi voltáról szól, melyet jól kifejez e barokk dallam fényes, fanfárszerű dallamvonala. A dallam ritmusának kisebb változása (2-3. sorok elején rövid sorkezdetek) az összefogottabb, lendületesebb éneklést segítik, más felekezetek éneklési gyakorlatához igazodva.

Az ének letöltése

Első oldal

Letöltés

Második oldal

Letöltés