Digitális Református Énekeskönyv

417. Jöjjetek Krisztust dicsérni

D_417_412_jöjjetek.jpg

Az ének szövege

 1. Jöjjetek Krisztust dicsérni, / Bízó szívvel hozzá térni,
  Énekekkel zengve kérni, / Krisztus népe, jöjjetek.
 2. Bűn, pokol már búban éljen, / Ördögöt hadd ölje szégyen,
  Üdvösségünk szent ölében / Már levetjük mind a bút.
 3. Küldte Őt az Úr kegyelme / Öröklétre, győzelemre,
  Hogy szívünket felemelje / Boldogságos ég felé.
 4. Irgalommal szánva minket, / Nagy jósága ránk tekintett,
  Ördögcsalta bús szívünket / Mennymagasból látni jött.
 5. Áldott óra, boldog óra, / Nagy hitünknek meghozója,
  Ajkunk zengő hálaszóra / Nyílik, édes Jézusunk.
 6. Jászol-ölben drága Gyermek, / Ég felé vigyen kegyelmed,
  Hol dicsérve énekelnek / Édes hangú angyalok.

szöveg: P. Gerhardt, 1667 | fordítás: Áprily L. | dallam: Quem pastores laudavere, latin–német ének, 14. sz.

Meghallgatható kórus és gyülekezet

ismertető
A dicséret R. Vaughan-Willamstől származó egyszerű letétjében a dallamsorok végén más ritmusú a záradék. Ez az apró eltérés mégis üdítő variánsként váltakozhat a gyülekezeti versszakok énekeskönyvi megszólaltatásával, mivel a dallamot a legtöbb gyülekezet biztosan tudja. meghallgatható kóruskotta

Az ének letöltése

Első oldal

Letöltés