Digitális Református Énekeskönyv

413. Istennek szent Fia

D_410_413_jöjj.jpg

Az ének szövege

 1. Istennek szent Fia / Ember váltságára
  Eljött a világra / Szolgai formába’,
  Hogy minket megtartson, / Bűntől szabadítson.
 2. Még ma is jön hozzánk, / Ma is áldást hoz ránk.
  Tanít kegyelméből, / Hogy megtérjünk bűnből,
  Tévelygést elhagyjunk, / Igazságban járjunk.
 3. Kik őt nem szégyenlik, / De örömmel veszik,
  Valóságos hittel, / Igaz reménységgel:
  Azokat megtartja, / Bűnből feloldozza.
 4. Kik hitben megállnak, / Szolgálván az Úrnak
  Jó igyekezetben, / Isten tetszésében,
  Azok nagy örömmel / Költöznek innen el.
 5. Újra el fog jönni, / Ítéletet tenni,
  Amikor a holtak / Porukból támadnak,
  És állnak eléje, / Hogy őket ítélje.
 6. Jézus, szánj meg minket, / Készítsd el szívünket
  Józan vigyázásra, / Boldog távozásra,
  Hogy hitben halhassunk, / És örömre jussunk.

szöveg: Nürnberg, 1544 | fordítás: Új zengedező mennyei kar, 1743 | dallam: Hohenfurt, 1410

Meghallgatható  gyülekezeti énekként, Bach-korálként

Cseh testvérek éneke a reformáció századából. Dallama már a reformáció előtt is ismert volt német földön. Szövege, mely az első énekeskönyvek egyikében jelent meg. az ünnep üzenetét mélyíti el, az idősíkok használatával – „Eljött a világra” / „Még ma is jön hozzánk” / „Újra el fog jönni” – az advent összetett üzenetéről szól. Bővebb ismertető

Az ének letöltése

Első oldal

Letöltés