Digitális Református Énekeskönyv

805. Jó dolog az Urat áldani

D_805_795_jó.jpg

Az ének szövege

 1. Jó dolog az Urat áldani, dicsérni,
  Nagy neved, örök Úr, hálával zengeni.
 2. Még hajnal alig kél, hirdetem irgalmad,
  Éjjel is megvallom hűséged, hatalmad.
 3. Zengjen a citera, tízhúrú lant szava,
  Énekünk kísérje hárfának dallama.
 4. Szép műved a világ, boldogan hirdetem,
  Hálatelt ujjongás tölti el a szívem.
 5. Mily nagy vagy, Istenem, értelmed végtelen,
  Mélységes terveid ámulva fürkészem.
 6. Bűnében csillogva járhat az álnokság,
  Míg a gyom virágzik, végsorsa pusztulás.
 7. Lám, virul az igaz, mint ifjú pálmaág,
  Mint ősi Libanon csúcsán a cédrusfák.
 8. Dús gyümölcs terem rajt’, élte van bőséggel,
  Bár múlnak évei, nem szárad soha el.
 9. Jó Atya, téged áld híveid éneke,
  Áldott légy, Megváltónk, s Istennek Szentlelke.

Zsolt 92 | szöveg: Kerekes K., 1982 | dallam: magyar népdal

A 92. zsoltár közismert népi dallamra, egyszerű, de biblikus szöveggel – elsősorban hittanórára, gyermek-istentiszteletre.

Az ének letöltése

Első oldal

Letöltés