Digitális Református Énekeskönyv

411. Csillagfényes éjszakán

D_411_417_csillagfényes.jpg

Az ének szövege

 1. Csillagfényes éjszakán / Angyalszózat hangzik,
  Betlehemnek pusztáján, / Hol pásztornép tanyázik:
  Pásztorok, ne féljetek, / Vígan örvendezzetek,
  Mert földre jött, kit elküldött / Az Úr, az Isten néktek:
  A ti üdvösség’tek!
 2. Hideg jászol szalmáján / Égi gyermek alszik,
  Körülötte szállásán / Halk ének hangja hangzik:
  Imádják a pásztorok, / Tiszta szívű jámborok.
  Örvendeznek, hálát zengnek / Az Úr nagy jóvoltáért,
  Egyszülött Fiáért.
 3. Csillag támad Keleten, / Látják gazdag bölcsek.
  Útra kelnek serényen, / És vélük drága kincsek.
  Meglelik a Gyermeket, / Kit a csillag hirdetett;
  Imádattal, ajándékkal / Előtte térdre hullnak,
  S hódolnak mint Úrnak.
 4. Menjünk mi is jászlához / Örvendező szívvel,
  Boruljunk le lábához / Mély hódolattal, hittel!
  Isten ő és Megváltó, / Atyánál közbenjáró.
  Nem félelmes: nyájas, kedves. / Mint kisgyermek jött hozzánk,
  Biztatón mosolyg ránk.
 5. Karácsonynak ünnepén / Hangozzék víg ének!
  Mindenütt a földtekén / Ezt zengjék ifjak, vének:
  Dicsőség az Istennek, / Békesség az embernek!
  Az éj elmúlt, a fény kigyúlt, / Az Isten gyermekké lett,
  Nála az üdv s élet!

szöveg: Szak A. | dallam: noël (francia karácsonyi ének) a 16–17. századból

Minden európai nemzet énekkultúrájában kiemelkedő a karácsonyi időszak. Francia nyelvterületen már a középkorból fennmaradtak karácsonyi versek és dallamok, melyek a polgári-népi gyakorlatból a templomi istentiszteletbe is bekerültek. A 17. századtól a templomi orgonisták is megszólaltatták ezeket a dallamokat, melyeknek fontos dokumentumai a dallamokra készült variációsorozatok. A legismertebb szerző Louis-Claude Daquin, aki feldolgozása itt meghallgatható. Az egyetemes énekeskönyvben is megtalálható karácsonyi dicséretet - a Baptista gyülekezeti énekeskönyvvel egyezően - most öt versszakkal énekelhetjük.

Az ének letöltése

Első oldal

Letöltés

Második oldal

Letöltés