Digitális Református Énekeskönyv

409. Jer, dicsérjük e szent napon a mi Urunkat

D_409_jer.jpg

Az ének szövege

 1. Jer, dicsérjük e szent napon a mi Urunkat.
  Bizony méltó dicséretünkre, nagy tisztességre.
  Mert született ez nap nékünk üdvösségünkre.
 2. Vigasságnak és örömnek ez a nagy napja,
  Min örülnek mind az angyalok, no azért mi is
  Adjunk hálát e gyermeknek mint mi Urunknak.
 3. Atya Isten ő szent Fiát nem azért küldé,
  E világot hogy megítélje és elveszítse,
  De megtartsa, szabadítsa és üdvözítse.
 4. Bizonyságul e világra azért születék,
  Hogy azok, kik teljes lélekkel őbenne hisznek,
  Örök életet várjanak, Istent nézhessék.
 5. Azért higgyen minden ember Jézus Krisztusban,
  Mert kik bíznak Ő érdemében, születésében,
  Nem kárhoznak el, sőt véle örülnek mennyben.
 6. Ó, te, áldott Üdvözítő, Úr Jézus Krisztus,
  Hálát adunk e nap tenéked, és kérünk téged,
  Tieidet magas mennyből hogy megtekintsed.
 7. Adjad nékünk ajándékul te Szentlelkedet,
  Hogy örökké vallhassunk téged, és dicsérhessünk;
  Holtunk után mennyországban téged láthassunk.
 8. Dicsértessék Szentháromság e mai napon,
  Atya, Fiú és a Szentlélek: egy bizony Isten;
  Dicséretet néki mondjunk örökké. Ámen.

szöveg: Batizi A., Debrecen, 1560 | dallam: Debrecen, 1774

Batizi András karácsonyi dicsérete először Váradon 1566-ban jelent meg, de 1806-ig minden énekeskönyvünkben megtaláljuk. Huszonöt verséből nyolcat válogattunk ki. Igazi reformátori karácsonyi ének: középpontjában a tiszta igei tanítás világos megfogalmazása áll: Atya Isten ő szent fiát nem azért küldé, e világot hogy megítélje és elveszítse, de megtartsa, szabadítsa és üdvözítse. (Csomasz Tóth Kálmán)
Az ének eddigi ismeretlenségének minden bizonnyal egyik oka a kottakép: a negyedekkel leírt dallam indokolatlanul lassú tempót sugall. Históriás, elbeszélő típusú dicséreteinket négyes nyolcadcsoportokat egybefoglaló nyolcadgerendákkal jó lejegyezni, így tettünk ebben az esetben is.

Az ének letöltése

Első oldal

Letöltés