Digitális Református Énekeskönyv

408. Ez nap nékünk dicséretes nap

D_408_ez.jpg

Az ének szövege

 1. Ez nap nékünk dicséretes nap,
  Bizony, vigasságnak napja,
  És üdvösségnek bizodalma,
  Mert született ez nap nékünk mi váltságunkra
  A Krisztus Jézus, Istennek Fia.
  Refr. Áronnak vesszeje megvirágozék,
  Tiszta szűztől gyermek születék,
  Mennyei királyul nékünk adaték,
  Krisztus Jézusnak nevezteték.
 2. Ez Gyermek volt a megígért mag
  A mi első atyáinknak,
  Ádám atyánknak, Ábrahámnak,
  Kiben minden nemzetségek megáldatnának,
  Örök életre feltámadnának.
  Refr. Áronnak vesszeje megvirágozék…
 3. Megtöreték e Gyermek miatt
  Az ördögnek nagy hatalma,
  A halál, ördög, bűn országa;
  Megnyittaték mennyországnak erős kapuja:
  Istennek kedve mireánk szálla.
  Refr. Áronnak vesszeje megvirágozék…
 4. Nincsen immár semmi félelmünk
  A mi nyomorúságinktól,
  Bűntől, haláltól, kárhozattól,
  Sem a Mózes törvényének kemény átkától,
  Ördögnek rajtunk nagy bosszújától.
  Refr. Áronnak vesszeje megvirágozék…
 5. Hálát adjunk az Úr Istennek,
  Atya-Fiú-Szentléleknek,
  És örüljünk mind e Gyermeknek;
  Nagy örömet az angyalok nékünk hirdetnek,
  Dicsérvén Istent, így énekelnek:
  Refr. Áronnak vesszeje megvirágozék…

szöveg: Debrecen, 1560 | dallam: Debrecen, 1774

ismertető

Az ének letöltése

Első oldal

Letöltés

Második oldal

Letöltés