Digitális Református Énekeskönyv

31. Uram, én csak tebenned bíztam

zsolt-031.jpg

Az ének szövege

 1. Uram, én csak tebenned bíztam,
  Őrizz meg kegyesen, / Ne essem szégyenben!
  Te igazságod fordítsd hozzám,
  És tarts meg jóvoltodból, / Ments ki nagy nyavalyámból!
 2. Hajtsd énhozzám, Uram, füledet,
  Ó, én üdvösségem! / Siess, tarts meg engem!
  Mutasd meg nagy erősségedet,
  Légy én erős kőváram, / Melyben bátran lakhassam!
 3. Te vagy kősziklám, erősségem:
  Szent nevedért kérlek, / Vezérelj, hogy éljek!
  Szabadíts ki a tőrből engem,
  Melyet énnékem vetnek, / Mert megtartómnak hiszlek!
 4. Kezedbe ajánlom lelkemet,
  Mert nagy ínségemben / Megtartál, Úr Isten.
  Azoktól elvonom szívemet,
  Akik élnek hívságban; / És csak bízom Uramban.
 5. Örvendezek nagy vigasságban,
  Vigadok szívembe’, / Irgalmadra nézve.
  Ha megtekintesz bajaimban,
  Szívemet megismered, / Sérelmét megenyhíted.
 6. Nem hagysz te engemet kezükben
  Én ellenségimnek, / Kik engem gyűlölnek,
  Sőt, minden ellenségim ellen
  Utat adsz lábaimnak, / Hogy meg ne akadjanak.
 7. Orcádat világosítsd rajtam,
  És szolgáddal tégy jól / Te nagy irgalmadból,
  Hogy soha meg ne csúfoltassam,
  Mert tehozzád kiáltok, / Oltalmat tőled várok!
 8. Jóvoltod felette igen nagy,
  Mit tartasz híveknek, / Akik téged félnek,
  És csudaképpen irgalmas vagy,
  Melyet azok jól látnak, / Akik tebenned bíznak.
 9. Tenálad azokat elrejted,
  Megőrzöd kegyesen / A kevélyek ellen.
  Hajlékodba őket beveszed,
  Hogy kegyetlenek nyelve / Őket meg ne sérthesse.
 10. Dicsőség adassék az Úrnak,
  Ki tart oltalmában, / Mint egy szép városban,
  Melynek erős bástyái vannak,
  Hogy aki abban lakik, / Senkitől nem bántatik.
 11. Félelmes futásomban mondtam:
  Tőled elvetettél, / Nem nézel szemeddel,
  De nálad kegyelmet találtam,
  Meghallád könyörgésem, / Megadád, amit kértem.
 12. Az Urat szeressétek, szentek,
  Ki megtart híveket, / Büntet kevélyeket!
  Ő legyen néktek reménységtek!
  Higgyétek szívetekben: / Megvigasztal az Isten.

szöveg: Th. de Bèze | fordítás: Szenci Molnár A. | dallam: L. Bourgeois, Genf, 1551

Kiemelt versek: 1–3., 7–8.

Meghallgatható kórus-gyülekezet énekeként

Mondanivalójában igen gazdag zsoltár, melynek sorai között hétköznapi, emberi bajainkkal szembesülhetünk, ezeket tárja Isten elé könyörgésében a zsoltáros. Ehhez kapcsolódhatunk és a zsoltár szavai így válhatnak saját imádságunkká.
Az egyházi év böjti és azt előkészítő időszakában kiemelt fontosságot kap a földi vándorútról – mint versenypályáról (1Kor 9,24–27) – a kísértésben és nehézségekben is Istenre tekintő bizalomról szóló üzenet. Nagy ajándék, hogy Isten gyermekei e rögös, földi úton is a kegyelem fényében járhatnak. Ezt a megtartó, megőrző kegyelmet ábrázolja erős és biztos kősziklaként a zsoltár, mely az első nagyböjti vasárnapot megelőző úrnapjának – ősi hagyomány szerinti – kezdőénekében is megszólal.
 Bővebben
Szöveg igazítás történt a 4-6. és 11. versekben.

Az ének letöltése

Első oldal

Letöltés

Második oldal

Letöltés