Digitális Református Énekeskönyv

405. A mennyből jöttem hozzátok

D_405_404_amennyből.jpg

Az ének szöveg

 1. A mennyből jöttem hozzátok, / Ma néktek boldog hírt mondok.
  Oly nagy örömet hirdetek, / Hogy méltán ujjong szívetek.
 2. E mai nap egy kisgyermek / Tinéktek szűztől született.
  A gyermek édes, kedves, szép, / Öröm sugárzik róla szét.
 3. Úr Jézus Krisztus, Isten ő, / Nagy ínségekből megmentő,
  Ki megvált, megtart, üdvözít, / A bűn szennyétől megtisztít.
 4. Lehozta boldogságotok, / Mely Atyjánál már készen volt,
  Hogy országába lépjetek, / Örökké véle éljetek.
 5. Bizonyságként ez lesz a jel: / Egy jászol mélyén ott pihen,
  Bepólyálva találjátok, / Ki mennyet-földet alkotott.
 6. Mi is együtt örvendezve / A pásztorokkal menjünk be,
  Hogy meglássuk ajándékát, / Az Isten drága, szent Fiát.
 7. A mennyei magas égben / Dicsőség légyen Istennek,
  Ki szent Fiát küldé értünk, / Hogy Megváltónk legyen nékünk.

szöveg és dallam: M. Luther, 1535, 1539 | fordítás: Vizi I.

meghallgatható kíséretes énekként / gyermekeknek szánt illusztrációkkal

„Gyermekeknek való ének, Krisztus szent-estéjére” – így szól az eredeti címfelirat. Magyar népi gyakorlatunkban a dallam – felütéses jellegét elveszítve – lassabb, kiegyenlített formát kapott, így énekeljük ma is. (Az Istennek szent angyala) Az itt található, eredeti dallamformával és Vizi István – főleg prozódiai okokból keletkezett – új fordításával főleg fiatalabb, városi gyülekezetekben érdemes e Luther-éneket más formában (is) énekelni. 


Az ének letöltése

Első oldal

Letöltés