Digitális Református Énekeskönyv

406. Az Istennek szent angyala

D_406_403_azIstennek.jpg

Az ének szövege

 1. Az Istennek szent angyala / Mennyekből hogy alászálla,
  És a pásztorokhoz juta, / Nékiek ekképpen szóla:
 2. Mennyből jövök most hozzátok, / És íme, nagy jó hírt mondok,
  Nagy örömet majd hirdetek, / Melyen örvend ti szívetek.
 3. E mai nap egy kis gyermek / Szűztől született tinéktek,
  A gyermek szép és oly ékes, / Vigasságra kellemetes.
 4. Már lehozta az életet, / Mely Istennél volt készített,
  Hogy ti is véle éljetek, / Boldogságban örvendjetek.
 5. Ez lesz néktek a jegy róla: / Ímé, fekszik a jászolban,
  Ott megtaláljátok őtet, / Kitől menny, föld teremtetett.
 6. Ez Úr Krisztus mi Istenünk, / Nyavalyáinkból kimentőnk,
  Ő lészen az Üdvözítő, / Minden bűnünkből kivévő.
 7. Nyílj meg, szívem, lásd meg jobban, / Ki fekszik itt e jászolban?
  Ez a gyermek bizonyára / Az Úr Jézus, Isten Fia.
 8. Jertek hát, mi is örvendjünk, / A pásztorokkal bémenjünk,
  Lássuk, mit adott az Isten / Hozzánk való szerelmében.
 9. Mindeneknek teremtője, / Miért vagy ily szegénységben?
  Hogy fekszel az aszú szénán, / Szamár s ökrök közt aludván?
 10. Nincs-é senki e világon, / Ki tégedet béfogadjon?
  Nincsen-é meleg helyecskéd, / Sem gyengén rengő bölcsőcskéd?
 11. Néked bársonyod s tafotád, / Aszú széna lágy párnácskád;
  Noha nagy dicső király vagy, / Mostan ímé, mily szegény vagy!
 12. Ó, én szerelmes Jézusom, / Édes megváltó Krisztusom!
  Jövel, csinálj csendes ágyat, / Szívemben magadnak házat!
 13. Ó, kedves vendég, nálam szállj, / Bűnömtől ne iszonyodjál,
  Jöjj be hozzám, te szolgádhoz, / Szegény megtérő juhodhoz!
 14. Én lelkemnek rejtekébe, / Zárkózz emlékezetébe,
  Hogy el ne felejthesselek, / Sőt, örökké dicsérjelek!
 15. A mennyei magas égben / Istennek dicsőség légyen,
  Ki szent Fiát küldé értünk, / Hogy Megváltónk lenne nékünk.

szöveg: M. Luther, 1535 | fordítás: Ráday-graduál, 1633 körül | dallam: Debrecen, 1774

ismertető

Az ének letöltése

Első oldal

Letöltés

Második oldal

Letöltés