Digitális Református Énekeskönyv

403. Jer, mindnyájan örüljünk

D_403_405_jer.jpg

Az ének szövege

 1. Jer, mindnyájan örüljünk, És szívünkben vigadjunk,
  Mert született Úr Jézus nekünk.
 2. Kit az Atya Úr Isten, Könyörülvén emberen,
  Elbocsáta teljes időben.
 3. Elhagyá gazdagságát, Véghetetlen országát,
  Hogy érettünk adja önmagát.
 4. Ő életnek adója, Szívek vigasztalója,
  Lelkünk megvilágosítója.
 5. Azért jőve, hogy éljünk, Isten kedvébe essünk,
  Érdeméből kegyelmet nyerjünk.
 6. Nagy szeretet mindenhez, Hogy Isten emberekhez
  Jőve, fertelmes bűnösökhöz.
 7. Akik benne nem bíznak, Sőt bízni sem akarnak,
  Örök halállal mind meghalnak.
 8. Mi azért e felségben, Emberré lett Istenben:
  Higgyünk mi egy reménységünkben.

szöveg: Debrecen, 1560 | dallam: Debrecen, 1774

ismertető

Az ének letöltése

Első oldal

Letöltés