Digitális Református Énekeskönyv

402. Teljes e széles világban

D_402_teljes.jpg

Az ének szövege

 1. Teljes e széles világban, / Minden földnek határában,
  Örvendezzünk a Krisztusban, / Szűztől született Királyban.
 2. E világnak teremtője / Testünk magára felvette,
  Testet testtel hogy mentene, / Teremtményét el ne vessze.
 3. A tiszta szűznek méhébe / Beszállt Istennek kegyelme,
  Férfitől nem illetteték, / Szüzessége megtartaték.
 4. A szűz leány fiat szüle, / Mint Gábriel jövendöle,
  Kit még anyjának méhébe’ / János fölismert, s örüle.
 5. A gyermek szénán feküszik, / Jászoltól nem iszonyodik,
  Kicsiny tejjel neveltetik, / Ki mindenen uralkodik.
 6. Mennyben mindenek örülnek, / Angyalok vígan zengenek,
  Pásztorok, örvendezzetek / Ma születésén Istennek.
 7. Dicsőség légyen Atyának, / És ő egyszülött Fiának,
  A vigasztaló Léleknek, / Úgy légyen, mondják mindenek.

szöveg: A solis ortus cardine latin himnusz (C. Sedulius, 5. sz.) | gregorián dallam (Ó, népeknek Megváltója)

Énekelhető a 406. dicséret (Az Istennek szent angyala) dallamára is.

Gondolatiságában, de műfajában is adventi himnuszunkat (Ó, népeknek Megváltója) folytatja ez a karácsonyi himnusz, melynek itteni magyar szövege régi református énekeskönyveink közlésén alapszik. E kapcsolat is indokolta, hogy saját gregorián dallama ellenére a nekünk már ismertebb dallammal vegyük fel új énekeskönyvünkbe. A latin szöveg szerzője Caelius Sedulius, az 5. században élt költő, aki az evangéliumok történeteit szedte versbe. Ennek a himnuszsorozatnak a karácsonyi részletét énekelhetjük most magyarul.

Az ének letöltése

Első oldal

Letöltés